ภัยกำลังจะถึงตัว ผู้มีปัญญา มีจิตใจเป็นบุญกุศล ย่อมเข้าใจข้อเท็จจริงในนี้

สิ่งสำคัญยิ่ง ที่ประชาชนควรทราบไม่เฉพาะแค่ภัยพิบัติโลกที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องใน ปัจจุบันและการจะเกิดมหันตภัยล้างโลกในอีก 2 ปีนี้ แต่ยังรวมถึงวิกฤติของสังคมและเศรษฐกิจมีความเลวร้ายมากขึ้น ข้าวยากหมากแพงแก้ไขไม่ได้ มีการสู้รบ มีคอร์รัปชั่นรวมไปถึงการเสียอธิปไตยของชาติไทย สิ่งเลวร้ายเหล่านี้จะหยุดและสิ่งดีงามยิ่งจักเกิดขึ้นแทน มีความยุติธรรมและสันติสุขที่แท้จริงตลอดไป เพราะคนเลวคนชั่วจักหมดไปจากโลก

พุทธทำนาย คำพยากรณ์โลกอื่นๆ มีอายุหลายพันหลายร้อยปีมาแล้ว ได้บ่งวิกฤติโลกเกิดจากคนเลวคนชั่วเป็นต้นเหตุ ทำให้เกิดภัยพิบัติรุนแรง ภูมิอากาศผิดธรรมชาติอย่างต่อเนื่องในปัจจุบันไว้ตรงกันโดยไม่นัดหมาย ผู้คนทั่วโลกยอมรับสิ่งที่พยากรณ์ไว้ได้เกิดจริง ภัยพิบัติจะทวีความร้ายแรงถึงขั้นล้างโลกในปี พ.ศ. 2556 และต่อเนื่องไปอีกหลายปี จะมีแผ่นดินไหวใหญ่ยิ่ง ฝนจะตกไม่หยุดติดต่อกันนับแรมเดือนน้ำจะท่วมทั่วไป และลูกไฟจากฟ้าจะเป็นเพลิงเผา ทำลายชีวิตและส่งคนบาป คนเลวคนชั่วกลับไปนรกภูมิตามที่พยากรณ์ชี้ไว้ สำหรับผู้คนที่มีบุญทำกรรมดีไม่เห็นแก่ตนนั้น มนุษย์ต่างดาวจะรับไปไว้บนยานมหึมาของเขาเพื่อให้พ้นมหาภัยนี้ นักวิทยาศาสตร์ชั้นนำยอมรับหลักฐานจากมนุษย์ต่างดาวว่าพวกเขามีจริง หลักฐานจากพยากรณ์และข้อมูลวิทยาศาสตร์ชี้ถึงมหันตภัยล้างโลก ไม่น่าจะเป็นเรื่องงมงายหรือไร้สาระหรือเหลือเชื่อเช่น ข่าว 25 กพ 54 นักวิทยาศาสตร์ประกาศว่าดวงอาทิตย์ “พิโรธร้ายสุด” ก่อความพินาศป่นปี้ให้กับมนุษยชาติในปี 2556 ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสล่วงหน้าไว้ก่อนแล้ว

ประเทศเช่น อเมริกา และในยุโรป ให้ความรู้เรื่องภัยพิบัตินี้แก่ประชาชน มีสารคดีทางทีวี มีการก่อสร้างที่หลบภัยและเก็บเมล็ดพืชไว้ มีภาพยนตร์มหันตภัยโลก มีการพบสัตว์กลายพันธุ์เพิ่มมากขึ้น ปลา นกในที่ต่างๆ ตายมากมาย นี่เกิดอาเพศเป็นสัญญาณเตือนภัยล่วงหน้าหรือ นักวิทยาศาสตร์ยังไม่รู้สาเหตุที่แท้จริง รัฐบาลไทยควรให้ความรู้ประชาชนตามข้อเท็จจริงทางทีวีและวิทยุ ย่อมเกิดประโยชน์ไม่มากก็น้อย ขอขอบคุณเช่น ดร. ประภา เหตระกุล บก.บห.เดลินิวส์ ดร. สมิทธ ธรรมสโรช ประธานมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และเวปไซด์พลังจิต ที่ร่วมกันจัดงานสมมนาเชิงวิชาการเรื่อง “เจาะลึกภัยพิบัติ...พลิกวิกฤติให้เป็นทางรอด” เมื่อ 19 ธ.ค. 2553 ดร. ก้องภพ อยู่เย็น วิศวกรจากนาซ่า (NASA) แสดงหลักฐานด้านวิทยาศาสตร์อวกาศ ข้อมูลสำรวจดวงอาทิตย์และจักรวาลด้วยดาวเทียม “ฟันธง 3 ปีเจอภัยโลกวิบัติ” เดลินิวส์ 21 ธ.ค. 53 ข่าวหน้า 1 “นักวิชาการห่วงโลกตกอยู่ในอันตราย” ท่านอื่นๆ เช่น ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ดร. เสรี ศุเพทราทิตย์ ผอ. ศูนย์พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ชี้ว่าผู้บริหารประเทศควรใส่ใจด้วย โปรดเข้าใจว่าชาติไทยมีผู้บริหารประเทศเป็นเพียงผู้จัดการ แต่ประเทศชาติเป็นของคนไทยทั้งชาติ

พยากรณ์ของศาสนาพราหมณ์และศาสนายูดาห์กล่าวตรงกันว่าโลก นี้มีพระศาสดา 1 พระองค์ซึ่งเกิดขึ้นจริงคือพระพุทธเจ้าโคตม และพระจักรพรรดิอีก 1 พระองค์คือผู้จะเปลี่ยนโลกกลียุคในปัจจุบันไปเป็นยุคทอง(กฤดายุค) พระพุทธเจ้าตรัสเช่นเดียวกับศาสนาที่สำคัญๆ ของโลก ตามหลักฐานชี้ชัดเจนว่า พระจักรพรรดิโลกปรากฏในปัจจุบันนี้ ไม่ใช่ในเวลาอื่น พระพุทธองค์ตรัสชื่อว่าไมเตรยะ (Maitreya) / เมตเตยยะ (Metteyya) คือ “เพื่อนแท้” คนไทยเรียกว่า พระศรีอาริยเมตรไตรยหรือพระศรีอารย์ พุทธศาสนิกชนชาติอื่นหรือศาสนาอื่นๆ เรียกตามภาษาของเขา

สรุปว่าภัยพิบัติในปัจจุบันเกิดขึ้นตรงพยากรณ์ เพื่อเตือนผู้ไม่ประมาทให้ร่วมกันพิสูจน์ความจริงทางทีวีเพื่อกันไม่ให้หลอก ลวงและมีความยุติธรรมในการหาพระจักรพรรดิองค์จริงออกจากกลุ่มของผู้อ้างตน เป็นพระจักรพรรดิที่มีอยู่มากมายทั่วโลก แต่ถ้าผู้คนไม่สนใจหาความจริงนี้จะเกิดการล้างโลกในปี 2556 ขึ้นแทน ถ้าพระจักรพรรดิองค์จริงปรากฏ ภัยพิบัติสารพัดทิศจักหยุดลง พยากรณ์บ่งว่าพระจักรพรรดิหรือพระศรีอารย์ คือ พระเจ้า หรือท้าวสักกะเทวราช ที่พระพุทธเจ้าตรัสว่ามีจริง กว่า 40-50 พยากรณ์บอกเรื่องราวละเอียดของพระองค์ เช่น จุติที่กรุงเทพฯ ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 สวรรค์จะถูกเปิดด้วยรูปธรรม คนจะไม่กล้าทำชั่ว จะหยุดกลียุคและสร้างสันติสุขที่แท้จริงแก่มนุษยโลก สรุปคือ ทุกประเทศจักช่วยเหลือกัน ไม่สู้รบไม่มีสงครามใดๆ สิ่งเลวทรามจะหมดไป มีความยุติธรรม คนเป็นคนดีจริงๆ มีเมตตากรุณา มีกินมีใช้ มีที่อยู่อาศัย คนจนคนเลวคนชั่วโจรผู้ร้ายไม่มี ใครใคร่เรียนได้เรียนฟรี เจ็บป่วยมีหมอรักษาฟรี พืชผลบริบูรณ์ เศรษฐกิจและสังคมมีธรรมะเป็นที่ตั้ง มนุษย์สัตว์ไม่เบียดเบียนกัน

พระจักรพรรดิหรือพระศรีอารย์ไม่ใช่พระศาสดาดังนั้น ศาสนาพระศรีอารย์ไม่มีในยุคสมัยของพระพุทธเจ้าโคตม พระพุทธองค์ตรัสว่าพระจักรพรรดิหรือพระศรีอารย์จะจรรโลงพุทธศาสนาของตถาคตให้อยู่ถึง พ.ศ. 5000 ดังนั้นเราไม่ควรหนีที่จะหาความจริง

โปรด ช่วยผลักดันให้มีการพิสูจน์ความจริงเรื่องนี้ จะเกิดประโยชน์ยิ่งแก่ผู้คนทั่วไปไม่เจาะจงคนจนคนรวย พระพุทธเจ้าตรัสกาลามสูตร สรุปว่าไม่ให้เชื่อในเรื่องใดๆ รวมถึงคำตรัสสอนของพระพุทธองค์ แต่เมื่อหาข้อเท็จจริงแล้ว เห็นว่าเรื่องนั้นเกิดประโยชน์ เป็นกุศลธรรม จึงควรนำมาพิจารณายึดถือปฏิบัติ

ผู้รักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเห็นแก่ประชาชนผู้เดือดร้อน นี่ไม่ขอเรี่ยไรเงินทอง แต่ขอความดีของท่าน โปรดทำสำเนานี้เผยแผ่ หรือบอกกล่าวให้เกิดการหาความจริงขึ้น ยิ่งท่านทำมากย่อมได้บุญมากเพราะจะช่วยชีวิตผู้อื่น สิ่งนี้ทำให้ท่านเป็นคนดีมีกุศลเกิดผลบุญปกป้องภัยอันตรายทั้งหลายแก่ท่าน และครอบครัว และท่านมีโอกาสที่จะมีชีวิตรอดไปสู่โลกกฤดายุคใหม่ที่มีแต่คนดีเท่านั้น

ขอขอบพระคุณยิ่ง จากคนไทยผู้รักชาติยิ่ง – แก้ไข V4-2 มีค 2554 ข้อมูลจาก www.metteya.org

พิสูจน์ความจริงเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง

            ภัยพิบัติต่างๆ  เกิดวิปริตเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกในปัจจุบันนั้น เป็นไปตามพุทธทำนาย พยากรณ์ของศาสนาต่างๆ  รวมทั้งคำทำนายของผู้เห็นอนาคตได้เช่น นอสตราดามุส พยากรณ์เหล่านี้ มีมาหลายพันหลายร้อยปีแล้วนั้น เป็นเรื่องที่มีหลักฐานจริงแสดงยืนยันการมาปรากฏของพระจักรพรรดิหรือพระศรีอารย์ในปัจจุบันจริง เพื่อจะมาสร้างสันติสุขที่แท้จริงขึ้นบนโลกด้วยการแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจและสังคม คอรัปชั่น ปัญหาระหว่างประเทศ การสู้รบและความไม่เป็นธรรมในทุกรูปแบบ ซึ่งปัญหาเหล่านี้ไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยวิชาการ การปกครอง และการทหาร เพราะมนุษย์มีบาปเป็นเหตุ

ผู้นำศาสนาและคณาจารย์มหาวิทยาลัยสาขาศาสนาต่างๆ ทั่วโลก  เชื่อตามหลักฐาน เช่น จากมหาปรินิพพาน คัมภีร์ไบเบิล  การเกิดของวัวขาว วัวแดง ดาวพระเคราะห์เข้าแถว และพระจันทร์สีเลือด ที่เหตุการณ์เหล่านี้ได้เกิดขึ้นจริงในปัจจุบันซึ่งแสดงว่าพระจักรพรรดิพระองค์จริงปรากฏแล้วในขณะนี้ แต่ไม่ปรากฏพระองค์ต่อสาธารณะชน เพราะมีบุคคลมากมายทั่วโลกแสดงตนเองว่าเป็นพระจักรพรรดิ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องพิสูจน์หลักฐานเพื่อเปิดเผยพระจักรพรรดิองค์จริงคือท้าวสักกะเทวราช (พระพุทธเจ้าโคตมตรัสแล้วว่ามีจริง) หรือคือพระเจ้าของศาสนาอื่นๆ  ซึ่งเป็นองค์เดียวกันมาจุติเป็นพระจักรพรรดิเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขที่แท้จริงของมนุษยโลก และมนุษย์สืบสันติสุขนี้ต่อได้เองตลอดไปในอนาคต
การพิสูจน์ความจริงให้ยอมรับทั่วโลกโดยไม่มีอิทธิปาฏิหาริย์ เพื่อให้พระจักรพรรดิปรากฏพระองค์ ทำได้ดังนี้
1. หน่วยงานของรัฐหรือสื่อมวลชนจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพระจักรพรรดิขึ้น
2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ จะต้องประกาศรับสมัครบุคคลจากทั่วโลก ซึ่งมีหลักฐานพิสูจน์ตนเองเป็นพระจักรพรรดิตามพยากรณ์ที่ยอมรับได้ในระดับสากล และเชิญบุคคลดังกล่าวมาเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริงทางทีวีเพื่อความเป็นธรรม
การหาข้อเท็จจริงไม่เป็นเรื่องเสียหาย แต่จะทำให้พระจักรพรรดิพระองค์จริงปรากฏ เพื่อภัยพิบัติสารพัดทิศจะได้หยุด และพระองค์จะนำผู้คนเปลี่ยนกลียุคในปัจจุบันที่มีคนดี 1 ส่วนคนเลวคนชั่ว 3 ส่วน เข้าสู่กฤดายุคหรือยุคทองที่มีคนดีทั้ง 4 ส่วน แล้วโลกมนุษยโลกจะมีแต่สันติสุขที่แท้จริง และพระจักรพรรดิจะจรรโลงพระพุทธศาสนาให้อยู่ถึง พ.ศ. 5,000 ตามที่พระพุทธเจ้าโคตมตรัสไว้ สำหรับศาสนาพระศรีอารย์นั้นไม่มีในยุคของพระพุทธเจ้าโคตม เพราะพระศรีอารย์เป็นพระจักรพรรดิผู้มาช่วยแก้ไขปัญหา ความไม่เป็นธรรม เศรษฐกิจและสังคม ไม่ใช่เป็นพระศาสดาสอนศาสนา แต่ถ้าผู้คนไม่สนใจหาความจริงของพระจักรพรรดิ ในปี พ.ศ. 2556 ตามพุทธทำนาย (ชาวมายันบ่งไว้ 21 ธค. 2555 หรือ ค.ศ. 2012) จะเกิดการล้างโลกขึ้นเพื่อกำจัดคนบาป คนเลวคนชั่ว ยกเว้นคนดีมีศีลธรรมที่จะมีชีวิตรอดเข้าสู่กฤดายุคต่อไป

ผู้มีบุญ มีกุศลจะเข้าใจเรื่องนี้ได้ดี โปรดช่วยเผยแผ่เรื่องนี้จะเป็นมหาบุญแก่ตน  (ข้อมูลจาก www.metteya.org)