การล้างโลกอธรรมเกิดขึ้นแน่ เพราะมนุษย์เป็นเหตุ โปรดศึกษาให้เข้าใจ
เพราะมีความสำคัญยิ่งเกี่ยวกับชีวิตและวิญญาณของท่านเอง


การล้างโลกอธรรม ตามพุทธทำนายปี 2556 ตอนที่ 1

เรื่องนี้จำเป็นต้องยาว เพื่อความเข้าใจแก่ชีวิตและวิญญาณของท่านทั้งหลาย
ข่าวร้ายสำหรับผู้ที่เพิกเฉยพุทธทำนาย คำพยากรณ์โลก ไม่ให้ความสนใจ ไม่ร่วมมือการพิสูจน์หาข้อเท็จจริงของพระจักรพรรดิ เพื่อพระจักรพรรดิจะได้มีโอกาสออกมาหาทางหยุดการล้างโลกที่ใกล้เข้ามาทุกที
ในครั้งนี้ จะขอนำข้อมูลมาลงแบบตรงไปตรงมา เพื่อให้ท่านทั้งหลายได้สติ เป็นประโยชน์แก่ตัวของท่านเอง

ขอกล่าวตามหลักฐานความจริงที่พิสูจน์ได้ ในครั้งนี้ท่านจะสนใจหรือไม่สนใจ ก็เป็นเรื่องของท่านเอง และอีกไม่นานครูIndra จะให้หยุดนำเรื่องราวมาลง ไม่ใช่เพราะครูIndra ไม่ห่วงพวกเรา แต่เมื่อพวกเราไม่สนใจ มันก็ไม่มีประโยชน์ที่มาเสียเวลาแบบนี้ ควรเอาเวลาไปทำอย่างอื่นที่มีประโยชน์กว่า ปล่อยให้ความจริงพิสูจน์ตัวของมันเอง และเมื่อถึงเวลานั้นท่านจะไม่มีโอกาสร้องไห้หรือจะมาแก้ตัวใดๆ และขอให้เข้าใจว่า เวปข้อมูลของครูIndra เป็นเวปเดียวบนโลกที่กล้าให้พิสูจน์ความจริง และเป็นเวปผู้นำในข้อมูลเรื่องพระจักรพรรดิโลกมาโดยตลอด

สรุปในเรื่องพุทธทำนาย คนเราทำไมไม่สนใจสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสเตือน เป็นอะไรกันไปหรือ แต่ไปสนใจว่าภัยพิบัติเกิดไม่เกิด คนนั้นคนนี้พูดว่าอะไร จะต้องหนีไปอยู่ที่ไหน มันได้ประโยชน์อันใด ครูIndra บ่งมาแล้วว่าการล้างโลกจะต้องเกิดขึ้น เพราะมนุษย์เป็นต้นเหตุ คำกล่าวของครูIndra มีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงมาโดยตลอด ตั้งแต่ พ.ศ. 2535 ซึ่งคำกล่าวของครูIndra บ่งทั้งโลกจะต้องเป็นไปเช่นนี้ ก็เป็นไปเช่นที่ครูIndra บ่งไว้

เรื่องความไม่เชื่อพยากรณ์ในเรื่องพระจักรพรรดิและการล้างโลกของมนุษย์ส่วนใหญ่ จะขอทบทวนอีกครั้งที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์เถระก่อนเสด็จปรินิพพานว่า มนุษย์จะไม่สนใจใยดีกับคำเตือนในเรื่องการมาปรากฏของพระจักรพรรดิ และการล้างโลกอธรรม ก็ปล่อยให้เป็นตามกรรมของสัตว์ที่เกิดมาตามกรรมนั้น และไม่ใช่แค่พระพุทธเจ้าตรัสเช่นนี้ คำพยากรณ์จากไอแซฮ์ มีก่อนหน้าพระพุทธเจ้า กว่า 200 ปี ก็บ่งไว้เช่นเดียวกัน ปัญหาใหญ่มันไม่ใช่ว่าใครจะสนใจหรือไม่สนใจ ปัญหาที่แท้จริงมันอยู่ที่ผู้ที่ไม่สนใจใยดี ในพยากรณ์ที่จะช่วยชีวิตคนบนโลก เอาแต่เรื่องของตนเองนั้น มันเกิดขึ้นเพราะอะไรและจะมีผลอะไรกับตนเอง

ความชัดเจนอยู่ที่มนุษย์เหล่านี้อยู่ภายใต้อิทธิพลของมาร เกิดเป็นความเห็นแก่ตน มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งผิด พระพุทธศาสนามีพิรุธมากมาย ตามหลักฐานข้อเท็จจริง แม้ในจดหมายเหตุของรัชกาลที่ ๑ ก็บ่งบอกไว้ชัดเจน พระพุทธเจ้าก็ตรัสไว้แล้วว่า มารมาทำการแก้ไขดัดแปลงให้ผิดเพี้ยนอยู่ในพระไตรปิฎก ๒๐ กัณฑ์ พวกเราส่วนมากก็ยังอุ้มชูยกย่องปกป้องคำสอนที่ไม่ใช่ของพระพุทธเจ้าโคตมอยู่ ทำให้ความเสื่อมเกิดขึ้นทั้งพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชน ที่มีดีก็มี ไม่ดี็ก็มี ในเรื่องนี้ เราได้นำพระสูตรตามที่ครูIndra แนะไว้ ให้ชี้ว่ามีอะไรที่เป็นพิรุธบ้าง เพื่อยกขึ้นมาเป็นตัวอย่างให้พวกเราผู้มีกุศลปัญญาทราบแล้ว

ไม่ใช่แค่พุทธศาสนาที่ครูIndra ได้เปิดเผยความเป็นจริงว่ามีพิรุธอย่างไร ศาสนาคริสต์ ครูIndra ก็เปิดเผยไปไปทั่วโลกแล้วว่า พระเยซูคือลูกพญามาร คำสอนจากพระเยซูก็เพื่อนำผู้คนไปเป็นบริวารของมาร ซึ่งครูIndra พยายามที่จะช่วยชาวคริสต์ เพราะจิตใจพวกเขาก็เป็นคนดีมีศีลธรรม แต่ถ้าไม่เอาพลังของมารออก คนที่นับถือพระเยซูจะถูกนำไปลงนรกตามพระเยซูด้วย ถ้าใครยังไม่เข้าใจ ก็เหมือนหญิงสาวบริสุทธิ์ที่แสนดีแต่ไม่รู้เท่าทันมารสังคม มันก็จบด้วยกรรมหนักของหญิงสาวนั้น

สำหรับใครบอกว่ารักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อยากถามคำเดียวว่า ถ้าการล้างโลกเกิดขึ้น ใครจะรอดบ้าง คำทำนายชี้ไว้ชัดเจนว่า ประมาณ 9 ใน 10 คน จะต้องตาย แผ่นดินถล่มเป็นทะเล แล้วชาติไทยที่ท่านคิดว่าท่านรักนักหนา จะอยู่ตรงไหนส่วนไหนของโลก เราเอาเรื่องราวความเป็นไปได้ของรอยแยกใต้พื้นโลกจากลพบุรีถึงอุตรดิตถ์มาลงให้อ่านแล้ว จอมเทพบ่งไว้ชัดเจนว่าหลังจากการล้างโลกจะสร้างโลกใหม่

ท่านคิดหรือว่าคำพยากรณ์จากต่างเวลาและสถานที่ ที่มีข้อมูลตรงกันจะมีความผิดเพี้ยน โดยเฉพาะคำพยากรณ์ที่ผ่านๆมา มีความถูกต้องเที่ยงตรงพิสูจน์ข้อเท็จจริงได้ชัดเจน ถ้าท่านรักประเทศชาติจริงอย่างที่ท่านคิด ท่านบอก ท่านแสดง ทำไมท่านไม่พยายามร่วมกัน และหาทางช่วยกันให้เกิดการพิสูจน์พระจักรพรรดิขึ้น เพื่อพระจักรพรรดิจะได้ออกมาช่วยพวกเรารักษาชาติไว้ให้อยู่บนพื้นโลกในสภาพเดิม หรือท่านกลัวจะมีการหลอกลวงเรื่องพระจักรพรรดิขึ้น ถ้าท่านคิดแบบนี้ ท่านควรถามตัวท่านเองว่า พระจักรพรรดิให้พิสูจน์ความจริง และพระจักรพรรดิจะไปหลอกลวงคนทั้งโลกได้อย่างไร

มีบางท่านกล่าวว่า ทำไมพระจักรพรรดิไม่ออกมาสอนโดยไม่ต้องมีการพิสูจน์ เรื่องนี้พระจักรพรรดิจะอุปโลกตนเองไม่ได้ เป็นบาปอย่างใหญ่หลวง จำเป็นต้องให้ผู้คนทั่วไปพิสูจน์ความจริงของพระจักรพรรดิว่าใช่องค์จริงก่อน ถึงจะออกสอนได้ แต่ถ้าท่านยังเห็นว่าการพิสูจน์พระจักรพรรดิขึ้นนั้นไม่สำคัญ ท่านควรอ่านย่อหน้าต่อไป

คนที่ตายไปทุกคนไม่มีโอกาสไปสวรรค์ เพราะคนดีจริงเท่านั้น ที่จะได้รับความช่วยเหลือจากจอมเทพให้มีชีวิตอยู่บนโลกลูกนี้ และเข้าสู่ยุคทองที่มีแต่ความสุขยิ่ง โลกใหม่จะเป็นเหมือนเช่นเมืองสวรรค์ ไม่มีทุกข์ใดๆทุกๆคนจะมีสิ่งต่างๆที่ต้องการเหมือนๆกัน มีอริยปัญญารู้แจ้งในสัทธรรม สำหรับคนที่ตายจากการล้างโลก จะถูกส่งไปพิพากษา และถูกส่งไปนรก ตามที่มารได้ครอบงำและหวังไว้ ไม่มีใครที่สามารถช่วยท่านได้เพราะท่านทำตัวท่านเอง ผู้ที่จะช่วยท่านได้มีอยู่คนเดียวบนโลกนี้คือพระจักรพรรดิ แต่เมื่อท่านตายไปแล้วพระจักรพรรดิช่วยอะไรท่านไม่ได้เลย และท่านก็ได้ไปอยู่ในอาณาจักรของมารในนรกที่ถูกครอบไว้ด้วยทะเลเพลิงอีกชั้นหนึ่ง จนกว่าท่านใช้กรรมอันเหตุจากความเห็นแก่ตน ความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งผิดนั้นหมดไป ท่านถึงจะได้ไปรับผลบุญที่ท่านสร้างไว้ แต่โปรดเข้าใจให้ดี ถ้าสิ่งที่ท่านถือว่าทำบุญ มันไม่เป็นไปอย่างที่ท่านคิด คืออาจเป็นการทำบุญแต่ได้บาป นั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งอันเกิดมาจากอิทธิพลของมารที่ครอบงำท่านไว้ให้ท่านปฏิบัติตามคำสอนที่ผิด

ขอให้ท่านทราบไว้ว่า จอมเทพให้โอกาสมนุษย์มาแล้วอย่างน้อย 20 ปี โดยจอมเทพส่งพระจักรพรรดิมา ให้ข้อมูลที่พิสูจน์ได้จริง ไม่ได้ให้เชื่อ แต่มีใครกี่คนที่จะสนใจ ในบทที่ 53 ของไอแซฮ์ ที่จอมเทพได้บ่งไว้ว่า จอมเทพเอาพระจักรพรรดิมาสังเวยความมีบาปกรรมของมนุษย์อย่างมากมาย เปรียบพระจักรพรรดิเสมือนลูกแกะน้อยที่ถูกนำมาบูชายันต์ให้กับบาปกรรมของมนุษย์ จะมีสักกี่คนเข้าใจเรื่องนี้ เราศึกษาเรื่องพยากรณ์มามากพอที่เห็นว่า ท่านทั้งหลายส่วนใหญ่หลับตาเดิน ไม่ทราบว่าข้างหน้ามันเป็นอะไร ถ้าท่านคิดว่าการล้างโลกไม่เกิด ขอให้ติดตามต่อไปใน การล้างโลกอธรรม ตอน 2

โปรดติดตาม ...

 

10 พ.ค..2555 
กลับไปหน้าแรกของ metteya.org