โลกาวินาศ - วันล้างโลก - วันสิ้นสุดของโลก ในอีก 3 ปี (ค.ศ. 2012 พ.ศ. 2555-6)

ตามเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ – คำทำนายอายุหลายพันหลายร้อยปี เรื่องนี้มีที่มาที่ไป ไม่ใช่ให้ตื่นตกใจ
ไม่ให้เชื่อให้หลงงมงาย แต่อยากให้ทราบพุทธทำนายที่ชี้ทางแก้ไขไว้ ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้

เวลานี้ ฝรั่งระทึกในวาระสุดท้ายของมนุษยโลกที่จะมาถึงในอีกไม่ช้า นิตยสาร TIME สำนักข่าว CNN ที่รู้จักทั่วโลกได้สำรวจคนอเมริกันพบว่า 1 ใน 3 สนใจวิปริตของโลกที่เกิดมหันตภัย โรคภัย ถี่ขึ้น รุนแรงขึ้นทุกที ซึ่งตรงกับการพยากรณ์ในพระคัมภีร์ไบเบิล โดย 59% เชื่อวันตัดสินมนุษยโลก(โดยผู้แทนจากสวรรค์หรือคนไทยรู้จักคือพระศรีอารย์) หรือวันสิ้นสุดของโลกนั้นจะเป็นจริง นักวิทยาศาสตร์ คณาจารย์มหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ์ เช่น The New York Times สถานีโทรทัศน์ เช่น PBS พยายามให้ความรู้แก่ประชาชนที่มีที่มาที่ไปด้วยเหตุผลไม่มีอิทธิปาฏิหาริย์ สำหรับคนไทยบางคนอาจเริ่มรู้ร้อนหลังจากที่ข่าวเช่น 3 มิติ ช่อง 3 เรื่องจริงผ่านจอ ช่อง 7 เดลินิวส์ ได้เสนอเรื่องวันสิ้นโลก น้ำท่วมโลกให้ประชาชนทราบ

ศาสนา พยากรณ์และวิทยาศาสตร์คือ พุทธทำนาย (อักษรบนศิลา และ สรุปพุทธทำนาย)

พุทธทำนาย
[ข้อสังเกตุเกี่ยวกับ"ชมพูทวีป" คือ เมื่อกล่าวถึงชมพูทวีป ต้องแยกก่อนว่าเราจะกล่าวถึงชมพูทวีปตามความเชื่อของฮินดู (Hinduism) หรือเชน (Jainism) หรือตามความเข้าใจที่พระผู้มีพระภาคตรัสสอนโดยยึดหลักกาลามสุตฺตํเป็นหลัก ในที่นี้จะกล่าวเพียง จักรวาลของพระพุทธศาสนา (Buddhist cosmology) ซึ่งชมพูทวีป (Jambudvīpa ตาม Devnagari: जम्बुद्वीप ) เป็นชื่อทวีปหนึ่ง (dvipa = "continent") ซึ่งโลกและเรา มีสังขารธรรมเป็นไตรลักษณ์ (Tilakkhana) ดังนั้นลักษณะของชมพูทวีปหรือทวีปทางพุทธศาสนาจะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาของถิ่นพุทธศาสนิกชนที่เข้าใจในอริยสัจจ์ 4 (Four Noble Truths) มรรคมี 8 องค์ (Noble Eightfold Path) และการเวียนว่ายตายเกิด (samsara, the cycle of birth and death) ในสมัยพระพุทธเจ้าโคตมมีพระชนชีพ ถือว่าอินเดียเป็นชมพูทวีป และต่อมาชมพูทวีปได้ขยายแผ่กว้างออกไป ในปัจจุบันอินเดียมีพุทธศาสนิกชนเพียง 7 % ลักษณะชมพูทวีปเปลี่ยนแปลงไป ซึ่งประเทศไทยถือว่าเป็น มัชฌิมประเทศของชมพูทวีปในกาลปัจจุบัน ตามพุทธทำนายในสมัยพระศรีอารย์ เมื่อชมพูทวีปได้เป็นไปทั่วโลกจึงจะถือว่าพระศรีอารย์เป็นพระจักรพรรดิโลกโดยสมบูรณ์ตามคำทำนายของทุกๆศาสนา]

มายันพยากรณ์ 1500 ปีก่อนพุทธกาล คำทำนายของศาสนาที่สำคัญของโลก ผู้มีญาณวิเศษเช่น นอสตราดามุส นาซ่าและผลงานทางดาราศาสตร์ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา ได้ชี้ตรงกันถึงวันสิ้นโลกในปลาย ค.ศ. 2012 หรือ (พ.ศ. 2555-6 โดยพุทธทำนาย ลูกไฟจากฟ้า-แผ่นดินถล่มเป็นทะเล)

โลกาวินาศ

นาซ่าและงานทางดาราศาสตร์ฟิสิกส์ ธรณีวิทยา ได้บ่งถึงดวงอาทิตย์จะระเบิดครั้งใหญ่สุดในปี 2012 และประกอบกับโลกกำลังเปลี่ยนขั้วแม่เหล็กโลก ที่ทฤษฏีหนึ่งบ่งว่าการเปลี่ยนขั้วทำให้สัตว์พวกไดโนเสาร์สูญพันธุ์ การเปลี่ยนขั้วในปี 2012 จะทำให้มนุษย์และสัตว์ส่วนมากตายด้วยถูกรังสีร้ายจากดวงอาทิตย์ และแผ่นดินจะไหวใหญ่ทั่วโลกแล้วมนุษย์จะเหลือรอดเท่าไร คำตอบมีในคำทำนายของศาสนาต่างๆในเรื่อง "วันล้างโลก"

พระพุทธเจ้าตรัส "พระศรีอารย์" ผู้บรรลุธรรมวิเศษที่จะปรากฏในปัจจุบันซึ่งตรงกันกับความเชื่อของศาสนาต่างๆ ไม่ใช่แตกต่างไปเช่นจะปรากฏในปี พ.ศ. 5000 หรืออีกเท่าไรปีตามที่บางท่านรู้มาโดยขาดที่มาที่ไปที่ดี เพียงแต่เชื่อเขาเล่าสู่กันมา พุทธทำนายชี้ว่า พระศรีอารย์จะช่วยไม่ให้เกิดโลกาวินาศ โดยที่พระองค์ไม่ได้เป็นพระศาสดาหรือสอนศาสนา แต่จะจรรโลงพระพุทธศาสนาให้กลับเจริญเป็นเอกยิ่งไปจนถึงมนุษย์คนสุดท้ายที่เหลือบนโลกในปี พ.ศ. 5000 ก่อนที่โลกจะแตกสลาย ที่พระผู้มีพระภาคตรัสเช่นนี้เพราะ ภัยของพระพุทธศาสนาจะมาถึงในปัจจุบัน ซึ่งก็เป็นจริงแล้วตามการยอมรับของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สมเด็จเกี่ยว)ใน "พระพุทธศาสนาในเมืองไทยมีภัยรอบด้าน" และตามความเป็นจริงที่พุทธศาสนิกชนควรยอมรับ
จากคำทำนายต่างๆ พระศรีอารย์เป็นพระจักรพรรดิ (ผู้ใช้ธรรมะเอาชนะอธรรม) ที่ทุกศาสนายอมรับนับถือ พระองค์มีชื่อตามภาษาของชนชาตินั้นๆ ตามคำทำนายแล้วยุคพระศรีอารย์จะเป็นกฤดายุคที่มีแต่คนดีมีศีลธรรมทั้งหมด ไม่ทำบาปขาดศีลธรรมเช่นในปัจจุบัน แต่โลกจะเข้าสู่ยุคใหม่นี้ได้ก็มีเพียงสองทางให้คนเลือกคือ 1. พิสูจน์พระศรีอารย์ที่มีพระองค์จริงในขณะนี้ ซึ่งตามคำทำนายแล้วจะสามารถหยุดมหันตภัยโลกในปัจจุบันได้ด้วยการทำให้คนเป็นคนดีมีศีลธรรม และนำผู้คนเข้าสู่กฤดายุค ในยุคใหม่นี้มนุษยโลกจะมีแต่ความสันติสุข สันติภาพและความยุติธรรมที่แท้จริง หรือ 2. ถ้าคนไม่สนใจพระศรีอารย์ ก็จะเกิดโลกามหาวินาศเพื่อล้างคนบาปให้สิ้น คนที่รอดตายเพียงน้อยนิดจะเกรงกลัวบาปกรรม เพราะรู้แล้วว่าสวรรค์ควบคุมความประพฤติของมนุษย์ไม่ให้เห็นแก่ตัวสร้างบาปกรรมกันไม่หยุด และจะทำลายโลกได้ในที่สุดเช่นโรคมะเร็งที่ฆ่าคน คนจึงรู้ตนกลัวสวรรค์ลงโทษเช่นนี้อีก จึงเป็นคนดีมีศีลธรรมทั้งหมด และสอนคนรุ่นต่อๆมาให้เป็นคนดีตาม

สีนามิ ปี 2547 น่าจะเป็นบทเรียนให้กับคนส่วนมากที่ประมาท อวดดีอวดรู้ไม่สนใจคำเตือนภัยที่คาดไว้แล้วล่วงหน้า เวปเมตฺเตย (http://www.metteya.org/) เสนอความจริงและการพิสูจน์พระศรีอารย์พระองค์จริงแยกออกจากผู้แอบอ้างเป็นพระศรีอารย์ที่มีอยู่ทั่วโลก โดยใช้พิสูจน์หลักฐานที่เป็นที่ยอมรับทั่วไป มีที่มาที่ไป โดยเฉพาะจะทำอย่างไรให้มนุษยโลกเกิดความสันติสุขที่แท้จริงขึ้นได้ การพิสูจน์ความจริงจะหลอกลวงไม่ได้ จึงไม่เป็นเรื่องเสียหายใดๆนอกจากทุกๆคนจะได้ประโยชน์
เหลือเวลาอีกไม่นานแค่ 3 ปีกว่า ที่ผู้ไม่ประมาท เห็นว่าคำทำนายต่างๆที่ต่างสถานที่และเวลา ตลอดจนหลักการทางวิทยาศาสตร์ได้บ่งถึงวันสิ้นโลกตรงกันนั้น น่าจะมีความเป็นไปได้ บุคคลผู้ไม่ประมาทย่อมรู้การเตรียมตนคือ อย่างน้อยเลิกทำบาป เลิกเห็นแก่ตนจนทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน จงทำบุญให้มากเพื่อชีวิตในภพต่อไปดีขึ้น การให้ผู้อื่นเห็นธรรมะและพระศรีอารย์ตามที่พระพุทธเจ้าโคดมตรัสไว้ การเผยแผ่ข้อมูลนี้ทางใบปลิว email บอกเล่ากันต่อไป โดยไม่เรี่ยไรเงินทอง อาจจะช่วยชีวิตผู้อื่นได้เป็นจำนวนมาก ยิ่งท่านช่วยเผยแผ่เรื่องนี้ได้มากเท่าไร นับว่าท่านทำบุญที่ยิ่งใหญ่กว่าบุญใดๆเท่านั้น อย่าลบหลู่ในสิ่งที่ท่านไม่รู้จริง อย่าเมินเฉยก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างจะสายเกินแก้

28 ส.ค. 52 ปณ. 70 ถ.ติวานนท์ นนทบุรี 11000 (ผู้รวบรวมข้อมูลได้ศึกษาเรื่องพระศรีอารย์มา 16 ปี)

ไปที่ "สรรบัญ" ไปหน้าแรกของ www.metteya.org