สงครามยาเสพติด สงครามระหว่างประเทศ สงครามต่างๆ จะหยุดลง
ข้าวยากหมากแพงจะไม่เกิดขึ้นต่อไป คนโกง คนเลว คนชั่ว คนกล่าวเท็จจักไม่มี
ทุกคนจะไม่เดือดร้อนในเรื่องใดๆ นี่เป็นส่วนหนึ่งของคำทำนายสมัยพระศรีอารย์
เราไม่จำเป็นต้องเชื่อ แต่เราควรหาข้อเท็จจริงโดยการพิสูจน์พระศรีอารย์พระองค์จริง
อย่างน้อยการหาความจริงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ไม่เป็นเรื่องเสียหายใดๆ
ความจริงเป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและทุกๆคน

ท่านผู้ต้องการให้มีการพิสูจน์ข้อเท็จจริงเรื่องพระ ศรีอารย์ขึ้น โปรดอ่านด้วยหลักกาลามสูตร โปรดพิจารณาจดหมายถึงสื่อมวลชนหลักที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อ 4 มิถุนายน 2535 เนื้อความของจดหมาย เพื่อสันติสุขที่แท้จริงจักได้เกิดขึ้นบนโลก ขอยกตัวอย่างเนื้อความบางตอนของจดหมายดังนี้

June 4, 1992 ... We have been trying to distribute a very important message of Nostradamus to mankind by asking you to be one of the media. ...
4 มิถุนายน 2535 ... เราพยายามมาโดยตลอด เพื่อขอความร่วมมือจากท่านในเรื่องที่สำคัญยิ่งเกี่ยวกับคำทำนายของนอสตราดามุสที่มีต่อมนุษยชาติ

There are two ways to bring peace and happiness: one is by having great damage around the world and loss of lives for many years before peace and happiness can occur.  There is another way to have peace and happiness now and in the future with less damage and loss of life. 
มีอยู่สองวิธีที่จะสร้างสันติสุขและสันติภาพขึ้นบนโลก โดยมนุษย์จะต้องจบชีวิตลงและพบกับความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ไปทั่วโลกหลายปี ก่อนที่สันติสุขและสันติภาพจักเกิดขึ้น แต่ยังมีอีกวิธีที่จะเกิดสันติสุขและสันติภาพขึ้นได้เดี๋ยวนี้

We have tried to let you and other people prove and understand his prophecies.  Unfortunately, none of you have paid any attention and let tragedies happen again and again.  Our concern right now is that those damage are not as great as the damage which will happen soon (great earthquake, fire, flood) as we mentioned in April the 29, 1992.  Much more damage and loss of life (cold, drought, heat, disasters, and wars) will continue all over the world until people understand Nostradamus’ prediction and follow his guide lines written in his quatrains.
เราพยายามยิ่งเพื่อให้พวกคุณทราบเพื่อการพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับคำทำนาย ของนอสตราดามุส แต่เป็นที่น่าเสียดายที่ไม่มีใครให้ความสนใจ และปล่อยใหภัยพิบัติเลวร้ายเกิดขึ้นครั้งแล้วครั้งเล่า ที่เราเป็นห่วงในขณะนี้ ความสูญเสียที่เกิดขึ้นจะไม่เท่ากับสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อไป ทั้งแผ่นดินไหวใหญ่ ไฟใหม้ น้ำท่วม ดังที่เราได้กล่าวไว้แล้วเมื่อ 29 เมษายน 2535 ความสูญเสียจะเพิ่มขึ้น คนจะตายมากขึ้นรวมถึงทั้งหนาว แห้งแล้ง ร้อน ภัยพิบัติสารพัดทิศและสงคราม จะดำเนินต่อไปทั่วโลก สิ่งเหล่านี้จักหยุดได้ ถ้าผู้คนรู้ความจริงของคำทำนายของนอสตราดามุส และดำเนินตามแนวคำทำนายนั้นๆ

If it does not, it is still at least evidence of the last warning from us to you.
ถ้าจดหมายนี้ไม่้มีผล มันก็ยังเป็นหลักฐานว่านี่เป็นสิ่งสุดท้ายที่เราเตือนท่าน

โปรดพิจารณาจากจดหมายว่า มีภัยพิบัติใดไม่เป็นไปตามที่บ่งไว้ในจดหมาย แต่ถ้าเป็นจริง... ท่านไม่ควรประมาท ในเรื่องการล้างโลกที่จะเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2556 ที่ีบ่งอยู่้ตามพุทธทำนายนั้น ่นอสตราดามุสกล่าวว่า ช่วงเวลาของคำทำนายอาจเปลี่ยนแปลงได้ ไม่คงที่่แน่นอน เช่น ปี 2012 ที่ชาวโลกส่วนใหญ่รู้ดี แม้นักวิทยาศาสตร์ยังแสดงความคิดเห็นว่าขั้วแม่เหล็กโลกจะสลับขั้วกัน จะเกิดมหันตภัยขึ้น แต่แล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น แต่โลกาวินาศนั้นไม่ได้หมายความว่าไม่เกิดขึ้น

26 เมย. 2554  
กลับไปหน้าแรกของ metteya.org