ลิงค์ไปยังกระดานข้อความต่างๆ ของ ออร์กะ เรียนรู้

ออร์กะ เรียนรู้    

เรารักในหลวงด้วยกาย วาจา ใจ โปรดเข้าใจว่ารัชกาลที่ ๙ คือพระมหาโพธิสัตว์โลก    

เพลงแห่งชีวิต ธรรมะพระพุทธเจ้า ความไม่จีรัง และสุดทางที่ความตายเท่านั้นหรือ    

คำทำนายภัยพิบัติโลกจริงแล้ว โลกาวินาศ ธค. 2012 - พ.ศ. 2556 จะเป็นจริงไหม    

ความรัก ความทุกข์ ความจริง ไม่แน่นอน สิ่งหลอกลวง ที่ยึดเหนี่ยวอยู่ไหนล่ะ    

โลกสันติสุขสันติภาพหนทางปราศจากทุกข์ ไม่ใช่แค่ความฝันถ้าเดินถูกทางใช่ไหม    

ร่วม-แนะนำ ข้อคิดเห็น ความสนใจ แบ่งปัน สารประโยชน์ คำถาม เพื่อน มีไหม    

 

7 กพ. 2555 
กลับไปหน้าแรกของ metteya.org