เรื่องที่ท่านจะได้อ่านต่อไปนี้ เป็นการพิสูจน์ความจริง และกาลามสูตร
ไม่ใช่เชื่อเพราะผู้พูดเชื่อถือได้ ซึ่งควรเป็นอุทาหรณ์ที่ดีสำหรับทุกท่าน
อย่าคิดว่าท่านรู้แล้ว คิดว่าเ็ป็นไปไม่ได้ หรือไม่เป็นไรไม่เกี่ยวกับฉัน
ถ้าท่านคิดว่าท่านต้องตาย ท่านไม่ได้สูญหาย วิญญาณท่านยังอยู่ล่ะ


เหตุเกิดขึ้นที่ โรงเรียนปราสาททองวิทยา บางปะอิน จ. พระนครศรีอยุธยา คุณครูผู้หญิงท่านหนึ่ง ได้รับมอบหมายจาก ผอ.โรงเรียน ให้ไปถ่ายภาพประดับไฟวันเฉลิมฯ ของโรงเรียน แต่เมื่อนำภาพที่ถ่ายให้ ผอ. ดูเห็นมีภาพเงาผู้ชายยืนทะมึนอยู่หน้าป้ายโรงเรียน

จึงได้วิพากษวิจารณ์ว่าเป็นดวงวิญาณคนโนนคนนี้ จนเรื่องนี้เป็นข่าวทั้งหน้าแรกหนังสือพิมพ์และทีวี เผยแผ่ไปรวดเร็ว ทำให้นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านภาพ อาจารย์ดร.หลายท่านจากมหาวิทยาลัยมาร่วมวิเคราะห์ และกล่าวว่าเป็นเสียงเดียวกันว่า เป็นภาพคนที่นั่งอยู่และลุกขึ้นมาตอนคุณครูถ่ายภาพพอดี

ทางmetteya.org ได้ซักถามคุณครู ที่ให้ภาพลี้ลับมา พร้อมขอภาพถ่ายในเวลากลางวันมาเพื่อการวิเคราะห์ด้วย ผลจึงปรากฏมาตามรูปที่แสดง แต่น่าเห็นใจคุณครูและ ผู้อำนวยการโรงเรียนฯ ที่้ถูกชุมชนตามกระทู้ออนไลน์ วิจารณ์เสียหายไปต่างๆนาๆ มันยุติธรรมแล้วหรือ โดยที่ผู้อ้างว่ารู้ทั้งหลายมิได้มีการวิเคราะห์โดยละเอียดรอบคอบและขาดหลักวิชาการ

เพื่อความเป็นธรรม metteya.org จึงได้นำภาพเหล่านี้มาลงเพื่อท่านจะได้วิเคราะห์เองว่า ภาพลี้ลับนั้น ควรเป็นอะไร

ข้อสังเกตุ

1. นาซ่า(NASA) มีหน่วยงานศึกษาเรื่อง เทพ วิญญาณและสิ่งลี้ลับ มหาวิทยาลัยในต่างประเทศมีวิชาศึกษาเกี่ยวกับวิญญาณ และผู้ที่ตายไปแล้ว แต่สังคมของนักวิทยาศาสตร์ และการศึกษาของไทย กลับมองไปว่าเ็ป็นเรื่องงมงายไร้สาระ เราควรเปิดใจ ลืมตาดูประเทศที่เขาเจริญบ้างหรือไม่

2. พระพุทธเจ้าโคตมตรัสว่าได้สนทนากับท้าวสักกะเทวราช (จอมเทพ) จริง (พระสุตตันตปิฎก เล่มที่ ๒ ทีฆนิกาย มหาวรรค ๘. สักกปัญหสูตร ๒๑) และท้าวสักกะฯ ทรงดำริจะมาจุติเป็นมนุษย์เพื่อทนุบำรุงพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน (ที่มาของชื่อกรุงเทพมหานครฯ) เพราะทั้งพระพุทธเจ้าโคตมและท้าวสักกะทรงทราบว่า พระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนจะเสื่อมในปัจจุบัน และถ้าใครศึกษาจะพบว่าท้าวสักกะฯทรงทำโทษมนุษย์เพราะความประพฤติปฏิบัติขาดศีลธรรม ๑๐ ประการ เรื่องอยู่ในพระไตรปิฎก ๒๐ กัณฑ์ จนถึงขั้นล้างโลกอธรรม (เหตุการณ์ในปัจจุบันและอนาคตอันใกล้) ผู้คนบนโลกจะตายมากมาย ถ้ามนุษย์ยังไม่ละมิจฉาทิฐิ มีความเห็นแก่ตัว หลงไปในทางผิด จะมีใครสักกี่คนเห็นความจริงที่พิสูจน์ได้นี้บ้าง

ดังนั้นโปรดพึงอย่าได้ประมาทในกุศลธรรม ถึงแม้ท่านไม่เคยพบเห็นแต่ไม่ควรลบหลู่

การพิจารณา 1

การพิจารณา 2

การพิจารณา 3

การพิจารณา 4

การพิจารณา 5

การพิจารณา 6

การพิจารณา 7

การพิจารณา 8

การพิจารณา 9

การพิจารณา 10

การพิจารณา 11

ผลสรุปของ metteya.org

อ้างอิง


คลิกดูรายละเอียดเกี่ยวกับการวิพากษวิจารณ์ออนไลน์

ถ้าท่านมีเวลา เรื่องที่รายการตีสิบนำมาออกรายการทีวีสีช่อง 3 เกี่ยวกับ ด.ญ.พิมพวดี โหสกุล สื่อวิญญาณ. ดำเนินรายการโดย คุณวิทวัส สุนทรวิเนตร จะมีประโยชน์กับท่านมาก ทาง
metteya.org ได้วิเคราะห์จากหลักฐานหลายอย่างแล้ว มีความเ็ป็นไปได้มาก

ด.ญ.พิมพวดี สื่อวิญญาณ 10/11/09 (part1-4)

ด.ญ.พิมพวดี สื่อวิญญาณ 10/11/09 (part2-4)

ด.ญ.พิมพวดี สื่อวิญญาณ 10/11/09 (part3-4)

ด.ญ.พิมพวดี สื่อวิญญาณ 10/11/09 (part4-4)

ขอขอบคุณรายการตีสิบ และทีวีสีช่อง 3 และขอขอบคุณขอบพระคุณท่านผู้มีกุศลธรรม

14 May. 2554 
กลับไปหน้าแรกของ metteya.org