มนุษย์ต่างดาว - ยาน UFO
เกี่ยวข้องกับพระศรีอารย์และโลกาวินาศหรือวันสิ้นโลกอธรรมอย่างไร

ปัจจุบันมีหลักฐานแสดงว่ามนุษย์ต่างดาวและ UFO มีจริงเพียงใด

29 กย. 2552  


นอสตราดามุสบ่งว่า "พระศรีอารย์อย่าลืมวัตถุบินที่มีรูปร่างเหมือนโดนัส (UFO)"
ผู้เขียนใช้เวลากว่า 17 ปี ศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของวัตถุบินลึกลับหรือวัตถุบินประหลาด (UFO) อย่างจริงจังหลังจากทราบว่านอสตราดามุส (นอสตระดามัส) ได้บ่งไว้ให้พระศรีอารย์ (พระจักรพรรดิ) อย่าลืมเรื่อง UFO
สำหรับผู้เขียนมีประสบการณ์เรื่อง UFO มาด้วยตนเอง แต่ไม่มีหลักฐานยืนยันที่เป็นรูปธรรม เพราะขาดหลักฐานยืนยัน เป็นเพียงความรู้ความเข้าใจเฉพาะบุคคล แต่ในขณะนี้ผู้เขียนมีความมั่นใจตามหลักฐานอื่นๆที่สามารถแสดงได้ว่า UFO น่าพิสูจน์เป็นจริงได้ ถึงแม้ว่าในขณะนี้มีผู้คนจำนวนมากทั่วโลก บ่งว่าเขาเหล่านั้นมีหลักฐานเชื่อว่า UFO มีจริง แต่นั่นก็เป็นความเชื่อของเขา แต่ถ้าเราเห็นว่าหลักฐานที่แสดงในต่างสถานที่และเวลามีความชัดเจนเหมือนกัน และเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจในเรื่อง UFO ก็ควรนำมาแสดง

เมื่อ UFO มีจริงแล้ว มนุษย์ต่างดาวผู้ขับเคลื่อน UFO ก็น่าจะมีจริงด้วย สำหรับจะให้เห็นกันแน่ชัดด้วยสายตาของมนุษย์ทุกคน คงต้องรอให้พระศรีอารย์พระองค์จริงปรากฏ เพราะมนุษย์ต่างดาวจะปรากฏให้เห็นด้วยตามที่ข้อมูลที่มีความเป็นไปได้บ่งไว้ ผู้เขียนเดาว่ามนุษย์ต่างดาวอาจไม่ไว้ใจมนุษยโลกที่จะแสดงตน ยกเว้นเมื่อพระศรีอารย์ที่พวกเขานับถือจะปรากฏพระองค์ก่อน นั่นย่อมหมายความถึงความปลอดภัยของพวกเขาจะดีขึ้น

เท่าที่ผู้เขียนศึกษามาจากหลักฐานที่มีเหตุผล เช่นการวาดภาพด้วยเทคโนโลยีที่มนุษย์ยังทำไม่ได้บนพื้นนาข้าว และข้อมูลที่แสดงเป็นภาษาโบราณเขียนไว้ให้เข้าใจว่าเทพเจ้าต้องการให้มนุษย์ เป็นมนุษย์ที่ดี ความจริงก็ไม่ควรปฏิเสธว่ามนุษย์ส่วนมากเห็นแต่ประโยชน์ของตนเป็นหลัก ไม่มีศีลธรรม ใจคอโหดร้าย

เท่าที่ผู้เขียนศึกษามาทราบว่า มนุษย์ต่างดาวน่าจะอยู่ในภูมิระหว่างมนุษย์กับเทพ และพวกเขาสามารถติดต่อกับเทพเจ้าได้ ที่น่าสนใจคือมนุษย์กับมนุษย์ต่างดาวนับถือเทพเจ้าองค์เดียวกัน และพวกเขารู้จักพระศรีอารย์ด้วย เมื่อพระศรีอารย์ปรากฏความจริงย่อมปรากฏพร้อมกับที่มนุษย์ต่างดาวจะปรากฏตน

ความน่าเชื่อถือเรื่อง UFO

UFO เป็นที่สนใจของผู้คนจำนวนมากทั่วโลก มีผู้แสดงหลักฐานการพบ UFO ด้วยภาพ วิดีโอ ทั้งทางทีวี อินเทอร์เนต หนังสือพิมพ์ เป็นต้น และหลายครั้งพบว่าสื่อทีวีต่างประเทศได้สัมภาษณ์หลายบุคคลที่มีประสบการณ์ เกี่ยวกับการถูกมนุษย์ต่างดาวจับตัวไป หรือถูกฝังด้วยผลึกสีขาวเล็กๆ หรือแม้มีวัวที่ถูกผ่าตัดและเย็บไว้ด้วยเทคโนโลยีที่มนุษย์ยังไม่มี หรือมีนักบินโดยสารได้เล่าถึงการพบเห็น UFO ขณะบินในท้องฟ้า ซึ่ง ดร. อาจอง ชุมสาย ณ. อยุธยา ก็เคยพูดทางรายการทีวีว่าท่านใช้สมาธิติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวและเห็นมนุษย์ ต่างดาวขณะที่อยู่บนเครื่องบิน เพื่อนผู้เขียนชาวอเมริกันซึ่งเป็นนักบินโดยสารก็เคยเห็น UFO ขณะขับเครื่องบิน แต่นั่นก็เป็นเพียงเรื่องที่ต้องฟังหูไว้หู
แต่ที่ผู้เขียนยอมรับหลักฐานว่า UFO ควรมีจริง พอสรุปได้ดังนี้

 • ในขณะที่ผู้เขียนอยู่ในสหรัฐอเมริกาเมื่อ 13 มีนาคม 2540 มีผู้คนชาวเมืองฟีนิกส์ รัฐเอริโซน่า ประเทศสหรัฐอเมริกาจำนวนมากพบแสงประหลาดขนาดใหญ่บนฟ้าจำนวน 6 ดวงเรียงเป็นรูปตัว V ซึ่งเรื่องนี้ทำให้กองทัพอากาศของสหรัฐอเมริกาซึ่งพยายามปิดข่าวเกี่ยวกับ UFO มาโดยตลอด ได้พยายามแก้ข่าวว่าเป็นการส่งบัลลูนของกองทัพอากาศ แต่อย่างไรก็ตามด้วยเวลาและเหตุผลที่ประกอบไม่สามารถแก้ข่าวในเรื่องที่ชาวเมืองจำนวนมากเห็นแสงประหลาดนี้ได้ ผู้เขียนได้วิเคราะห์โดยละเอียด ยอมรับด้วยหลักฐานและเหตุผลว่า ดวงไฟประหลาดบนฟ้าน่าจะใช่ UFO ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มได้จากอินเทอร์เนต โดยหา "UFO Phenix AZ 1997" และพิจารณาอ่านดูข้อมูลตามที่ท่านชอบ

 • ประมาณ 6 ปีมาแล้ว ผู้เขียนได้ชมรายการทีวีที่สัมภาษณ์ ศ.นพ. เทพนม เมืองแมน เกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาว หลังจากนั้นผู้เขียนได้โทรศัพท์ไปหา ศ.ดร. เทพนม และท่านได้กรุณาให้เบอร์โทรเพื่อติดต่อคุณสุดใจ ชื่นสำนวน และด้วยความสนใจในเรื่อง UFO นี้ ผู้เขียนจึงได้ติดต่อและด้วยความกรุณาของคุณสุดใจได้ให้ข้อมูลผู้เขียนเป็น CD จำนวน 7 แผ่นซึ่งมีภาพวิดีโอที่ทางคณะของคุณสุดใจถ่ายได้ที่เขากะลา จังหวัดนครสวรรค์ และคุณสุดใจยังกรุณานำผู้เขียนไปที่เขากะลา เพื่อหาประสบการณ์ด้วย ผู้เขียนซึ่งคุ้นเคยกับการวิเคราะห์ภาพถ่าย ได้วิเคราะห์ภาพที่คุณสุดใจให้มา พบว่าไม่มีการดัดแปลงตกแต่ง แต่ยังหาหลักฐานมาสนับสนุนไม่ได้ว่าภาพที่เห็นเป็นภาพ UFO หรือที่เห็นเป็นความสว่างสีขาวรูปคนเดินไปมานั้นเป็นมนุษย์ต่างดาวจริงเพียง ใดหรือไม่

 • เมื่อผู้เขียนได้เห็นภาพของกองทัพอากาศของเม็กซิโก อ้างว่าได้ถ่ายภาพกลุ่มของดวงไฟประหลาดบนฟ้า ขณะที่ลาดตระเวรหาผู้ลักลอบขนส่งยาเสพติดโคเคน ภาพวิดีโอที่เห็นมีความชัดเจนมาก ไม่เหมือนที่กองทัพอากาศเบลเยี่ยม หรือที่นาซ่า ถ่ายภาพ UFO ได้ จึงได้นำภาพวิดีโอดังกล่าวมาเปรียบเทียบกับภาพดวงไฟที่คุณสุดใจให้มานานมา แล้ว พบว่าลักษณะของดวงไฟ การกระพริบและช่วงเวลาการกระพริบ มีความคล้ายกันมาก ด้วยหลักฐานที่สำคัญนี้ ผู้เขียนสามารถสรุปว่า ดวงไฟที่คุณสุดใจให้มา และที่กองทัพอากาศเม็กซิกันนั้นควรเป็น UFO สำหรับผู้สนใจจะดูภาพวิดีโอของกองทัพอากาศเม็กซิกันในเรื่อง UFO จะหาจากอินเทอร์เนตได้ด้วย "UFO Mexican air force" หรือชมที่ http://www.youtube.com/watch?v=uDOOZ_IPb6Y

 • จากที่เคยได้ยินจากท่านผู้มีความรู้ความสามารถเช่น ศ.นพ. เทพนม เมืองแมน ดร.อาจอง ชุมสาย ณ. อยุธยา และชาวต่างประเทศที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวได้ ต้องใช้การเข้าสมาธิ สำหรับ จสอ.เชิด ชื่นสำนวน (ท่านเสียชีวิตแล้ว) ซึ่งท่านผู้นี้ได้พิสูจน์สิ่งที่ท่านรู้มาเกี่ยวกับมนุษย์ต่างดาวจากการนั่ง สมาธิเมื่อ 2 ธันวาคม 2540 และเป็นผลสืบเนื่องต่อมาโดยบุตรสาว โดยเฉพาะคุณสุดใจ ชื่นสำนวน ที่ได้สานงานของคุณพ่อของเธอมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นรูปธรรมในปัจจุบัน ผู้สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มได้จากอินเทอร์เนตที่ http://board.palungjit.com/showthread.php?t=86674&page=16
 • พระศรีอารย์ กับพุทธทำนาย คำทำนายโลกและข้อมูลจากมนุษย์ต่างดาว ความคล้องจองในเรื่องพุทธทำนาย คำทำนายของศาสนาและลัทธิที่สำคัญๆของโลก การคาดการของนาซ่า และข้อมูลจากมนุษย์ต่างดาว ต่างชี้ไปที่โลกาวินาศที่จะเกิดขึ้นไม่นานจากนี้

 • www.metteya.org ได้เสนอข้อมูลให้ท่านผู้สนใจได้ศึกษาในเรื่องพุทธทำนาย คำทำนายของศาสนาและลัทธิที่สำคัญๆของโลก การคาดการของนาซ่า ซึ่งความคล้องจองของข้อมูลได้เกี่ยวกับพระศรีอารย์และโลกามหาวินาศ www.selfwisdom.net ได้เสนอข้อมูลเป็นภาษาอังกฤษในเรื่องพระศรีอารย์และคำทำนายของนอสตราดามุส

 • ใหม่ นักวิทยาศาสตร์-มนุษย์ต่างดาว
 • หลักฐานมนุษย์ต่างดาวมีจริง
 • จาก CD เขากะลาที่ผู้เขียนมี ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพระศรีอารย์นั้น อยู่ที่มนุษย์ต่างดาวโทรมาหา ศ.นพ. เทพนม เมืองแมน จากภาษาที่ใช้เป็นภาษาอังกฤษปนไทย เสียงที่รับฟังได้เหมือนการแปลงเป็นภาษาไทย-อังกฤษด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ แต่อะไรก็ช่าง ที่น่าสนใจคือ ที่มนุษยโลกเห็น UFO บ่อยขึ้นเพราะทางมนุษย์ต่างดาวเองต้องการมาชมบารมีของผู้มีบุญ (ผู้มีบุญในที่นี้ ผู้เขียนเข้าใจว่าเป็นพระศรีอารย์) ฉะนั้นข้อมูลนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกความตรงกันของข้อมูลของนอสตราดามุ สกับมนุษย์ต่างดาว ซึ่งนับว่าน่าสนใจไม่น้อย

 • เรื่องเกี่ยวกับโลกามหาวินาศตามคำทำนายโลกที่ต่างเวลาและสถานที่ และตามการคาดการของนักวิทยาศาสตร์ ตรงกับที่ จสอ.เชิด ได้รับข้อมูลมาจากมนุษย์ต่างดาวโดยทางสมาธิ และข้อมูลที่ทางคุณสุดใจ ได้สานต่อเช่นกัน ซึ่งมนุษย์ต่างดาวได้เตรียมฝึกคนไว้คอยช่วยเหลือมนุษยโลกแล้วถ้าโลกาวินาศ เกิดขึ้น แต่ความจริงเป็นอย่างไร จะช่วยได้อย่างไรแค่ไหน คงต้องรอให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์
 • เรื่องที่นักวิทยาศาสตร์ของน่าซ่าและองค์กรวิจัยทางดาราศาสตร์และฟิสิกส์ หยุดให้ข้อมูลเกี่ยวกับโลกาวินาศ ก็ต้องเห็นใจนาซ่า เพราะตามหลักการบริหารแล้วไม่ควรกล่าวถึง ผู้ที่สนใจในเรื่องโลกาวินาศ ควรที่จะหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องงานวิจัยของการเปลี่ยนขั้วสนามแม่เหล็กโลกและ ดวงอาทิตย์และผลกระทบต่อมนุษยโลก และวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโลกาวินาศว่าควรมีความเป็นจริงแค่ไหน อย่างไร ซึ่ง metteya.org มีข้อมูลเรื่อง "น่าซ่า 2012-พุทธทำนาย-คำทำนายโลก" สรุปไว้ให้ท่านผู้สนใจได้ศึกษา

  ทางออกที่ง่าย ไม่ลำบาก มีโอกาสพบมนุษย์ต่างดาวโดยไม่มีโลกาวินาศ
  metteya.org ได้ให้ข้อมูลที่มีความละเอียดเพียงพอที่จะทำความเข้าใจได้ ในเรื่องพุทธทำนายและการพิสูจน์พระศรีอารย์พระองค์จริงเพื่อสันติสุขและ สันติภาพของโลกที่แท้จริง แทนที่จะเกิดโลกาวินาศขึ้นเพื่อล้างคนบาป ซึ่งเราไม่ควรมองข้ามสิ่งที่เป็นประโยชน์ เป็นกุศลเช่นนี้

  ข้อมูลนี้ควรเป็นเครื่องเตือนสติของผู้ที่ต้องการสร้างบุญเป็นกุศลโดยไม่ใช้เงินทองของมีค่าเป็นเครื่องนำทาง เพียงแต่เผยแผ่ข้อมูลในเรื่องพุทธทำนายเพื่อหาทางพิสูจน์ความจริงในเรื่องพระศรีอารย์เพื่อหยุดโลกาวินาศ และสร้างสันติสุขที่แท้จริงตลอดไป

  กลับไปหน้าแรกของ metteya.org