สรุปเรื่องของ"พระศรีอารย์นำมนุษย์เข้ายุคใหม่"

(ลิงค์เรื่องใหม่ๆ ที่ Youtube ซึ่งท่านสามารถรับฟังได้ อยู่ตอนท้าย)

ตามหลักฐานที่มีที่มาที่ไปของ พุทธทำนาย คำทำนายของศาสนาที่สำคัญๆ และผู้มีญาณวิเศษ เช่น นอสตราดามุส บ่งคล้องจองกันว่าพระธรรมมิกราช (ผู้ใช้ธรรมะชนะอธรรม) หรือ พระจักรพรรดิ หรือ พระศรีอารย์ หรือที่มีชื่อเรียกตามภาษาของเขานั้นๆ จะปรากฏในปัจจุบัน จากหลักฐานดังกล่าวแสดงว่าพระศรีอารย์มีตัวตนจริงในปัจจุบัน สำหรับผู้ที่กล่าวว่าพระศรีอารย์จะปรากฏเมื่อนั้นเมื่อนี้ เช่นจะมาปรากฏเมื่อ พ.ศ. 5000 นั้น เป็นการกล่าวเลื่อนลอย ขาดหลักฐานอ้างอิง หรือขาดเหตุผล หรือเป็นการรจนากันขึ้นมาภายหลัง

การที่พระศรีอารย์นำผู้คนเข้าสู่ยุคใหม่คือกฤดายุค หรือยุคทองจะเกิดสิ่งดีงามขึ้นเช่น

  • เพื่อหยุดภัยพิบัติ โรคภัย และวิกฤติต่างๆที่เกิดขึ้นทั่วโลกในขณะนี้ และยังหยุดโลกาวินาศเพื่อล้างคนบาป ที่พุทธทำนายและคำทำนายต่างๆ ได้คาดไว้เหมือนๆกันว่า จะเกิดขึ้นอย่างไม่คาดฝันในอีก 3 ปีข้างหน้า ผู้คนบนโลกจะรอดชีวิตเพียง 1 ใน 4 เท่านั้น
  • เพื่อสร้างสันติสุขและความยุติธรรมที่แท้จริงให้เกิดขึ้นบนโลก มนุษย์ไปตลอดภัทรกัป ดังตัวอย่างในไตรภูมิโลกวินิจฉยกถา ได้บ่งบอกเรื่องยุคพระศรีอารย์ไว้ดัีงนี้ "ในยุคของศาสนาพระศรีอารยเมตไตรยนั้น ผู้คนจะมีแต่ความสุข ปราศจากกลียุคทุกข์ยาก ไม่มีผู้ร้ายฆ่าฟันกันเหมือนเช่นทุกวันนี้ ความสงบสุขจะแผ่ไปทั่ว คนในศาสนาพระศรีอารย์นั้น ไม่ต้องพึ่งพาโรงพยาบาล ไม่ต้องกังวลว่า จะไม่มีค่ารักษาพยาบาล เพราะคนทั้งปวงจะปราศจากโรคาพยาธิ ดินฟ้าอากาศก็ได้รับการควบคุมให้อยู่ในระดับที่สบาย คนยุคปัจจุบัน เมื่อเห็นว่าในศาสนาพระศรีอารย์มีแต่ความสุข ก็พากันปรารถนาที่จะไปเกิดใหม่ในศาสนานั้น โดยนิยมสร้างพระศรีอารย์ เพราะมีคติความเชื่อกันว่า เมื่อตายไปแล้วจะได้ไปเกิดในยุคศาสนาของพระศรีอารย์” ที่มา ไตรเทพ ไกรงู หนังสือพิมพ์คมชัดลึก 10 มีนาคม 2552
ผู้มีบุญจะสนใจเรื่องพระศรีอารย์มีพระองค์จริงในปัจจุบัน โดยสามารรถหาเหตุผลมีหลักฐานข้อเท็จจริงได้ใน www.metteya.org ดังเช่น
1. เหตุการณ์ตำนานอายุนับพันๆปี จะเกิดขึ้นก่อนหน้าี่พระศรีอารย์จักปรากฏพระองค์ ซึ่งเหตุการณ์เหล่านั้นได้เกิดเป็นจริงแล้ว
2. คำทำนายของนอสตราดามุส และไอแซฮ์ ที่รู้จักทั่วโลก ได้ชี้ว่าพระศรีอารย์ปรากฏในปัจจุบันจริง
3. พุทธทำนาย คำทำนายของศาสนาต่างๆ ที่บ่งว่าภัยพิบัติ โรคภัย และวิกฤติต่างๆของโลก จะเกิดขึ้นก่อนพระศรีอารย์จะปรากฏพระองค์ ซึ่งได้เป็นจริงมาโดยตลอดในปัจจุบันนี้

จากเหตุผลข้อ 1, 2 และ 3 แสดงว่าพระศรีอารย์มีพระองค์จริงในเวลานี้ แต่ที่ไม่เปิดเผยต่อผู้คนทั่วไป ก็เพราะยังขาดการพิสูจน์ความจริงตาม"กาลามสูตร" ที่พระพุทธเจ้าโคดมตรัสไว้
การพิสูจน์ความจริงในเรื่องพระศรีอารย์พระองค์จริงเป็นไปได้เมื่อ สื่อทีวีที่สามารถป้องกันการโกหกคดโกงผู้ชมรายการได้ ควรนำผู้คนทั่วไปพิสูจน์ความจริงให้ประจัก ด้วยวิธีนี้จะทำให้พระศรีอารย์พระองค์จริงจักปรากฏเพื่อมีโอกาสพิสูจน์ความ จริง และพระศรีอารย์จะแสดงว่าสวรรค์และนรกว่ามีจริงด้วยรูปธรรม เพื่อคนทั้งหลายจักกลัวบาปกรรมที่ตนกระทำและเลิกสร้างบาปกรรมกัน ทำให้โลกเกิดสันติสุขขึ้นตลอดไปจนสิ้นภัทรกัปก่อนที่โลกจะดับไป

สำหรับวิธีการพิสูจน์ความจริง สามารถดูเป็นตัวอย่างได้จาก ตอนที่ 3

ผู้ที่ทราบเรื่องการพิสูจน์พระศรีอารย์นี้แล้วหาทางช่วยเหลือเผย แผ่เรื่องนี้ออกไปให้มีการพิสูจน์ความจริงในเรื่องพระศรีอารย์เกิดขึ้น นับว่าเป็นการสร้างมหาบุญที่ยิ่งใหญ่แก่ตน จะเกิดภพใดชาติใดก็จะช่วยให้มีความสุขอยู่เสมอ ทั้งนี้เพราะถ้าพิสูจน์ความจริงเกี่ยวกับพระศรีอารย์พระองค์จริงแล้ว โลกาวินาศก็จะไม่เกิดขึ้น นับว่าเป็นการช่วยชีวิตมนุษย์และสัตว์มากมายเหลือคนานับ ซึ่งถ้าไม่มีการพิสูจน์ความจริง มนุษยโลก 3 ใน 4 จะถูกทำลายโดยโลกาวินาศ

แต่ผู้ที่ทราบเรื่องนี้แล้ววางเฉย ถึงแม้ว่าผู้นั้นไม่เคยทำบาปกรรม หรือเป็นคนมั่งมีศรีสุข โปรดเข้าใจว่าในช่วงชีวิตนี้ ท่านกำลังใช้บุญเก่าเหมือนอย่างที่ท่า่นฝากออมสิน เมื่อท่านถอยเงินออกมาหมดแล้ว ท่านจะไม่มีเงินทองที่จะใช้จ่ายต่อไป หรือกล่าวง่ายๆว่า"หมดบุญ" และเท่าที่ทราบมา ผู้วางเฉยในเรื่องพระศรีอารย์นั้นถือว่าขาดความเมตตาต่อสัตว์โลก มีความเห็นแก่ตนเป็นที่ตั้งเป็นปัจจัย นับว่าเป็นอกุศลกรรมแก่ผู้นั้น ซึ่งจะมีผลในภพต่อไป

ลิงค์ Youtube

1. 2012 2013 2556 ภัยพิบัติ พระศรีอารย์ เป็นจริง บทที่ 1 – 1   โปรดคลิกลิงค์

2. 2012 2013 2556 ภัยพิบัติ พระศรีอารย์ เป็นจริง บทที่ 1 – 2   โปรดคลิกคลิค์

ไปที่ "สรรบัญ" ไปหน้าแรกของ www.metteya.org