เอกสารแนบประกอบการพิจารณา

หนทางอยู่รอดในวิกฤติปัจจุบันและอนาคต
ที่ผู้มีบุญไม่ประมาท จะไม่มองข้าม

ภัทรกัปเป็นยุคปัจจุบันที่มีความเจริญยิ่ง เพราะมีพระพุทธเจ้าถึง 5 พระองค์ คือ

 • พระกกุสันธะ (ไก่)
 • พระโกนาคมน์ (นาค)
 • พระกัสสป (เต่า)
 • พระสมณะโคดม (โค)
 • พระศรีอารย์ หรือ พระศรีอาริยเมตไตย (สิงห์)

  ท่านอาจสังเกตว่าพระศรีอารย์ (ภาพบนสุด) นั้นเป็นรูปพระจักรพรรดิ (เรื่องของพยากาเผือกเป็นนิทานพื้นบ้านมาแต่โบราณ)

  การพิสูจน์ข้อเท็จจริงเพื่อให้พระจักรพรรดิหรือพระศรีอารย์พระองค์จริงปรากฏพระองค์เท่านั้น ที่สามารถหยุดวันสิ้นสุดของโลกได้ การหาข้อเท็จจริงไม่เป็นเรื่องเสียหาย นอกจากมีประโยชน์

  แต่ถ้าปล่อยเวลาเนินนานช้าเกินไป การแก้ไขการสิ้นสุดโลกอาจไม่ทันการ ปี 2012 หรือ พ.ศ. 2555-6 นั้นเหลือเวลาอีกนิดเดียว

  โปรดอย่าประมาทว่าวันสิ้นโลกนั้นจะไม่เกิดขึ้น โปรดคิดว่าทำไมงานทางวิทยาศาสตร์ถึงตรงกับคำทำนาย จะกล่าวว่าคำทำนายตรงกับงานทางวิทยาศาสตร์ย่อมกล่าวไม่ได้ เพราะคำทำนายเกิดก่อนงานทางวิทยาศาสตร์นับพันนับร้อยปี แต่ถ้างานทางวิทยาศาสตร์ตรงกับคำทำนายนั้นมีความเป็นไปได้ คิดให้ดีว่าต้องมีอะไรอะไรอยู่เบื้องหลัง ถ้าท่านคิดว่าทำไมศาสนาต่างๆมีหลักการสอนให้คนเป็นคนดีต่างๆกัน แต่เมื่อกล่าวถึงพระจักรพรรดิและวันสิ้นโลกกลับกล่าวไว้เหมือนกัน ชาวมายัน 1500 ปีก่อนพุทธกาล ได้พยากรณ์วันสิ้นโลกใน ค.ศ. 2012 อะไรทำให้ปี 2012 นั้นตรงกับปีที่น่าซ่าบ่งว่าจะเกิดการระเบิดครั้งใหญ่บนดวงอาทิตย์ และเส้นแม่เหล็กโลกมีโอกาสกลับขั่ว เรื่องเช่นนี้เป็นสิ่งที่น่ากลัวเกินกว่าที่จะคิด เพราะนั่นหมายถึงโลกามหาวินาศ เรื่องเช่นนี้ไม่น่าจะใช่การประจวบเหมาะ นอกจากชีวิตของเราๆทุกคนนั้นถูกกำหนดโดยสวรรค์ โลก จักรวาล ก็ถูกกำหนดมาแล้วเช่นกัน ฉะนั้นเมื่อสวรรค์เขากำหนดพระจักรพรรดิมาเพื่อช่วยมนุษย์ให้เป็นคนดี ถ้าคนไม่สนใจไม่ต้องการ การล้างโลกย่อมเกิดขึ้น มนุษยโลกเพียง 1 ใน 4 เท่านั้นที่จะรอดจากวันสิ้นสุดของโลก และจะสำนึกในบาปกรรมที่กระทำกลับเป็นคนดีมีศีลธรรมในที่สุด

 • ไปที่ "สรรบัญ" ไปหน้าแรกของ metteya.org