คำทำนายวันสิ้นโลก-ภัยพิบัติล้างโลก-วันสิ้นสุดของโลกอธรรม 2012
(Civilization’s end หรือ Apocalypse หรือ End Time 2012)

เรื่องนี้มีที่มาที่ไป ไม่ให้เชื่อตื่นตกใจ หรือ หลงงมงาย
แต่ควรศึกษาพิจารณา ทำไมถึงตรงกับพุทธทำนาย "แผ่นดินถล่มเป็นทะเล"
ก่อนทุกอย่างจะสายเกินแก้


นักวิทยาศาสตร์กำลังหาความจริงเรื่องการระเบิดครั้งใหญ่สุดบนดวง อาทิตย์ ในปี ค.ศ. 2012 และการกลับขั้วของสนามแม่เหล็กโลก ซึ่งสรุปง่ายๆว่าไม่เป็นเรื่องดีของมนุษย์และสัตว์บนโลก ซึ่งทฤษฎีหนึ่งบ่งว่าสัตว์พวกไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปก็เพราะเหตุนี้เอง

ด้านศาสนาศาสตร์ คณาจารย์มหาวิทยาลัย นักศาสนาศาสตร์ได้เขียนหนังสือว่า ในปัจจุบันจะเป็นการเปลี่ยนจากกลียุคเป็นกฤดายุคหรือยุคทองนำโดยพระ จักรพรรดิหรือพระศรีอารย์ที่มีชื่อเรียกต่างๆกันตามภาษาของชาตินั้นๆ ในยุคทองจะมีคนดีทั้งหมดไม่เหมือนกลียุคที่มีคนดีเพียง 1 ใน 4 เท่านั้น สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสพุทธทำนายกับพระอานนท์ ถึงทางสองแพร่งคือการปรากฏของพระจักรพรรดิเพื่อหยุดโลกาวินาศ หรือถ้าผู้คนไม่สนใจการปรากฏของพระจักรพรรดิ โลกาวินาศจะเกิดขึ้นแทน ผู้คนน้อยนิดที่มีชีวิตรอดจากโลกาวินาศจะสำนึกในบาปกรรมและจะเป็นคนดีมี ศีลธรรมในที่สุด

งานทางวิทยาศาสตร์และทางศาสนาศาสตร์ จะถือว่าเป็นจริงได้ก็ต่อเมื่อเหตุการณ์นั้นเกิดเป็นจริงเสียก่อน แต่เรื่องเช่นนี้เราจะรอให้ถึงวันนั้นเพื่อพิสูจน์ข้อเท็จจริง ย่อมนับว่าเป็นสิ่งที่ฉลาดน้อยที่สุด เพราะเราทั้งหลายจะไม่มีโอกาสแก้ตัวใดๆ เพื่อความไม่ประมาทควรได้ศึกษา เตรียมตัว หาทางแก้ไข เรื่องหนึ่งที่น่าจะศึกษาคือพุทธทำนายในเรื่องพระจักรพรรดิที่จะช่วยให้โลกา วินาศหยุดลงได้

ท่านสามารถอ่านได้จากเรื่อง

หนทางอยู่รอดในวิกฤติปัจจุบันและอนาคต ที่ผู้มีบุญไม่ประมาท จะไม่มองข้าม

โดยมีเอกสารใช้ประกอบดังนี้

ท่านสามารถคลิกที่อักษรสีน้ำเงินไปยังข้อมูลสังเขปได้

จากหัวข้อ “ทางอยู่รอด” ในหน้า 1 ของ"หนทางอยู่รอดในวิกฤติปัจจุบันและอนาคต ที่ผู้มีบุญไม่ประมาท จะไม่มองข้าม" เพื่อเป็นอุทาหรณ์ให้ผู้มีปัญญาได้สังเกต และเป็นการเตือนใจผู้ประมาทโดยจะยกเหตุการณ์ “สึนามิ” เมื่อ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ที่มีคนเกือบสามแสนตายขึ้นมาเป็นอุทาหรณ์

"สึนามิ" ชี้สิ่งร้ายและสิ่งดี
 • คำเตือนของคุณสมิทธิ์ ธรรมสาโรช
 • "แผ่นดินถล่มเป็นทะเล"

  เป็นความจริงไหมที่คนส่วนมากมักมีความเชื่อโดยขาดหลักกาลามสูตรที่พระ พุทธเจ้าตรัสสอน แต่ใช้ความเข้ากันได้กับความคิดตนเป็นหลัก การหาความจริงไม่ใช่เรื่องเสียหาย แต่ควรเป็นสิ่งดีถึงแม้บางครั้งอาจไม่ทำพึงพอใจแก่ตน

  สู้ความจริง หรือ เผญิชกับโลกามหาวินาศ

 • พระพุทธเจ้าตรัสเหตุแผ่นดินไหวใหญ่ เนื่องจากพระโพธิสัตว์ตรัสรู้
 • สถานที่ที่ท่านอินทราเข้าสมาธิ ที่อเมริกา และทราบอมตธรรมที่ยังไม่มีใครได้สอนกันมาก่อน
 • ต้นปี พ.ศ. 2535 ที่ท่านอินทรารู้อมตธรรม ในปีนี้ที่ภูมิอากาศโลกเริ่มผิดปกติมาจนถึงปัจจุบัน
 • ปี พ.ศ. 2535 ฟ้าผ่ารุนแรง เช่นที่ฝรั่งเศส
 • สังเกตว่าหลังปี พ.ศ. 2535 แผ่นดินไหวรุนแรงบ่อย

  ถ้าท่านไม่ยึดติดในความเชื่อที่ขาดหลักฐานและเหตุผล ท่านอาจจะพบกับแสงสว่างให้คุณประโยชน์ที่เจิดจ้ากว่า

  คำทำนายต่างๆเกี่ยวกับพระจักรพรรดิจะปรากฏในปัจจุบันได้เกิดขึ้นจริง 

 • วัวขาว ของชาวอเมริกันอินเดียน
 • วัวแดง ของชาวยิว
 • ดาวพระเคราะห์เรียงแถว ใน Vishnu Purana
 • พระจันทร์สีเลือด

  ฝรั่งเป็นชาติที่สู้เพื่อความจริง ประเทศเขาถึงเจริญ

  หลักฐานแสดงความเป็นไปได้ที่พระจักรพรรดิจะปรากฏในปัจจุบัน

 • นิตยสาร TIME ฉบับที่ March 23, 1992 ลงบทความเกี่ยวกับการปรากฏของพระจักรพรรดิในปัจจุบัน
 • ผู้นำคริสต์ศาสนาคาดหวังการมาปรากฏของพระจักรพรรดิในปัจจุบัน
 • คำทำนายเป็นมาถูกต้อง ทำให้มีผู้อ้างตนเป็นพระจักรพรรดิอยู่ทั่วโลก ฉะนั้นจึงต้องพิสูจน์ความจริง
 • ท่านอินทราลงข้อความในหนังสือพิมพ์ว่าภัยพิบัติสารพัดทิศเกิดทั่วโลกหยุดได้ 
 • ท่านอินทราส่งหนังสือให้ประธาธิบดีประเทศสหรัฐอเมริกา
 • เป็นเรื่องแปลก: เมืองที่ท่านอินทราอยู่ มีความสุขสบาย ไม่เดือดร้อนเหมือนเมืองอื่นๆ หรือใกล้เคียง     
 • ท่านอินทราอธิฐานบุญ และรู้อมตธรรม ตรงกับปีที่นักเขียนลงในนิตยสาร TIME บ่งว่าโลกป่วย

  ประมวลภาพตัวอย่างเกี่ยวกับภัยพิบัติ

 • ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเป็นการกระทำของเทพ
 • นักวิทยาศาสตร์บางพวกบ่งว่าโลกจะกลับไปสู่ยุคน้ำแข็ง ไม่ใช่โลกร้อนอย่างที่เข้าใจ

  พระพุทธเจ้าตรัสถึงภัทรกัปอันประเสริฐที่มีพระพุทธเจ้าถึง 5 พระองค์

 • ภาพวาดแสดงพระพุทธเจ้าในภัทรกัป(กัปอันประเสริฐในปัจจุบัน) มีถึง 5 พระองค์
 • สรุปนิทานเรื่องนางพระยากาเผือก

  คิดอีกสักหน   

 • ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางศรีวิไลได้
 • ถ้าไม่สนใจสิ่งดีงามในเรื่องพระจักรพรรดิ จะเกิดโลกาวินาศขึ้นแทน

  สำหรับโลกามหาวินาศ (แผ่นดินไหวใหญ่ น้ำท่วมโลก) ที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้ เราจะไม่มีโอกาส “เห็นโรงศพ แล้วถึงหลั่งน้ำตา” เพราะเราส่วนใหญ่คงไม่มีโอกาสรอดจากโลกามหาวินาศมาหลั่งน้ำตาได้

  ปัญญาญาณ

  ผู้มีญาณวิเศษ เช่น พระผู้มีพระภาคโคดม สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี นอสตระดามุส ได้ทำนายว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของศรีวิไลในการเปลี่ยนแปลงโลกครั้ง สำคัญจากกลียุคเป็นกฤดายุคหรือยุคทองที่มนุษยโลกจะมีแต่สันติสุขและสันติภาพ ที่แท้จริง การเกิดขึ้นของสิ่งดีงามจะต้องพิสูจน์เรื่องพระจักรพรรดิ

  หรือถ้าไม่สนใจ ก็รอวันโลกามหาวินาศที่ควรเกิดขึ้นแทนสิ่งดี ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นใน พ.ศ. 2556
                                                                                                          

 • ไปที่ "สรรบัญ" ไปหน้าแรกของ metteya.org