เอกสารแนบประกอบการพิจารณา

ของ

หนทางอยู่รอดในวิกฤติปัจจุบันและอนาคต
ที่ผู้มีบุญไม่ประมาท จะไม่มองข้าม

คำทำนายต่างๆเกี่ยวกับพระจักรพรรดิจะปรากฏในปัจจุบันได้เกิดขึ้นจริง

รายละเอียดของเหตุการณ์ก่อนพระจักรพรรดิหรือพระศรีอารย์หรือมีชื่อเรียกตามศาสนาและภาษาของประเทศนั้นจะปรากฏในปัจจุึบัน ดูเรื่องราวได้จาก The Last Day: Events(s) ใน www.selfwisdom.net หรือที่ http://www.selfwisdom.net/true%20messiah/lastday.htm

คำทำนายก่อนพุทธกาลจากศาสนาและลัทธิที่ยอมรับโดยคนทั่วโลกชี้ว่า ถ้าเหตุการณ์ดังที่กล่าวปรากฏขึ้น พระจักรพรรดิมีชื่อเรียกตามภาษาและศาสนานั้นๆ ย่อมปรากฏตนอีกในไม่ช้า ดังเช่น


วัวขาวของอเมริกันอินเดียน เกิดปี พ.ศ. 2537  คำทำนายบ่งไว้ว่าสันติสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้น (ข้อสังเกต วัวป่าของชาวอเมริกันอินเดียน จะมีสีออกสีีน้ำตาล)


วัวแดงของชาวยิว เกิดปี พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นการนำหน้ามาก่อนพระจักรพรรดิ (ข้อสังเกตโดยปกติวัวชาวยิวจะเป็นวัวขาวดำดังรูป)


ESE & NASA  แสดงดาวพระเคราะห์เข้าแถว พ.ศ. 2543 ตรงกับตำนานของฮินดู ใน Vishnu-Purana เกี่ยวกับถึงเวลาที่พระนารายณ์อวตารเป็นเกากีหรือพระจักรพรรดิเพื่อล้างความชั่วร้ายและนำโลกเข้าสู่กฤดายุคหรือยุคทอง


พระจันทร์แดง ปี พ.ศ. 2543 (ภาพจากนิวซีแลนด์) ฝรั่ง ญี่ปุ่นถ่ายภาพสด (เป็นที่น่าสังเกตว่าทำไมประเทศไทยถึงมีเมฆปกคลุมทั่วประเทศ มองไม่เห็น หรือน่าจะกล่าวว่า “ใกล้เกลือกินด่าง” จะผิดไหม เมื่อคนไทยส่วนมากไม่รู้เรื่องพุทธทำนาย) พระจันทร์สีแดงนี้เกิดขึ้นเมื่อไร พระจักรพรรดิจะปรากฏพระองค์ในอีกไม่ช้า

รายละเอียดของเหตุการณ์ก่อนพระจักรพรรดิหรือพระศรีอารย์หรือมีชื่อเรียกตามศาสนาและภาษาของประเทศนั้นจะปรากฏในปัจจุบัน ดูเรื่องราวได้จาก The Last Day: Events(s) ใน www.selfwisdom.net หรือที่ http://www.selfwisdom.net/true%20messiah/lastday.htm

                                           

ไปที่ "สรรบัญ" ไปหน้าแรกของ metteya.org