เอกสารแนบประกอบการพิจารณา

หนทางอยู่รอดในวิกฤติปัจจุบันและอนาคต
ที่ผู้มีบุญไม่ประมาท จะไม่มองข้าม

“สึนามิ” ชี้สิ่งร้ายและสิ่งดี

สิ่งร้ายคือ "สึนามิ" 2547 เป็นมหันตภัยที่ทำลายชีวิตและทรัพย์สินที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของมนุษย์
สิ่งดีคืออย่างน้อยเป็นการเตือนสติคนที่มีปัญญาไม่ให้ประมาท ไม่อวดรู้อวดดีกับมหันตภัยอื่นๆที่คาดไม่ถึงอาจเกิดขึ้นได้

ทบทวนเรื่องเดิม จาก http://www.piwdee.net/sem6_4.htm ที่นำข้อมูลมาจาก มติชนรายวัน ประจำวันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2548 สรุปว่า เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2541 นายสมิทธ ธรรมสโรช รองปลัดกระทรวงคมนาคม (อดีตอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา) ได้ออกประกาศเตือนให้คนไทยระวัง "สึนามิ" โดยเฉพาะชายฝั่งทะเลอันดามัน ซึ่งจะมีความรุนแรงมากกว่าปาปัวนิวกินี้ เป็น 100 เท่า โดยระบุช่วงเวลาไว้ว่าอาจจะเกิดขึ้นระหว่าง ปี 2537 - 2547 และแนะวิธีปฏิบัติเรียกว่าข้อบัญญัติบรรเทาสาธารณภัย 10 ประการไว้ด้วย ทันทีที่คำเตือนนั้นออกมา กลับถูกทุกฝ่ายมองว่า เป็นเรื่องตลก ในแวดวงธุรกิจท่องเที่ยวด่ากันขรมว่าเป็นพวกทำลายการท่องเที่ยว ถึงขนาดเรียกร้องให้จัดการกับนายสมิทธ ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตขณะนั้นห้ามนายสมิทธ เข้าจังหวัด กรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งเขาเคยเป็นอธิบดี ยังออกมาแถลงโต้ว่าไม่เคยพบสัญญาณที่จะเกิด "สึนามิ" ที่ชายฝั่งอันดามัน แถมกระทรวงมหาดไทยยังอวดโอ้ว่า มีแผนรับเหตุการณ์มาตั้งแต่ปี 2536
"สมิทธ ธรรมสโรช" ถูกตราหน้าว่าทำรายได้จากการท่องเที่ยวเสียหาย แล้วมหันตภัย "สึนามิ" ก็เกิดขึ้นจริงตามคำทำนาย สร้างความโศกสลดไปทั่วทั้งแผ่นดิน หากย้อนกลับไปว่ารัฐบาลหรือหน่วยงานรัฐขณะนั้นสร้างระบบป้องกันตามข้อบัญญัติ 10 ประการที่ว่ามา ผู้คนจะบาดเจ็บล้มตาย ทรัพย์สินจะเสียหายกันมากมายขนาดนี้หรือไม่

ข้อที่ควรคิด:  

  1. ถ้าผู้ที่ค้นคว้าหาเหตุผลว่าทำไมถึงมีคนตายจาก “สึนามิ” เมื่อ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2547 เกือยสามแสนคนเช่นนี้ อาจเป็นคำถามที่ไม่มีคำตอบ ทำไมนักวิทยาศาสตร์ที่มีเครื่องมือทันสมัยได้ตรวจพบ “สึนามิ” มีโอกาสเกิดขึ้นถึงไม่แจ้งให้รัฐบาลในประเทศนั้นๆทราบ และเมื่อ “สึนามิ” เกิดในประเทศแรก ทำไมประเทศที่จะได้รับผลจาก “สึนามิ” ในประเทศต่อๆมาถึงไม่ทราบเรื่องทั้งๆที่การแจ้งเหตุร้ายไปยังประเทศอื่นๆ มีเวลาเพียงพอที่ให้ประเทศนั้นๆได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินให้คนออกห่างจากฝั่งทะเล

  2. ทำไมสัตว์ใหญ่ออกห่างจากฝั่งทะเลก่อนร่วงหน้านับชั่วโมง สัตว์รู้ว่าจะเกิด “สึนามิ”  ได้อย่างไร

หนังสือ “บาป” โดย “บุญ กุลิษ” พิมพ์ พ.ศ. 2548 เขียนบทที่ 2 “สึนามิเกิดทำไม?” ชี้การวิเคราะห์ สรุปว่า “สึนามิ”ไม่ได้เกิดจากธรรมชาติ แต่น่าจะเป็นการกำหนดของผู้มีฤทธิ์มาก มีอานุภาพมาก

   
ก่อนเกิด “สึนามิ”                                          หลังเกิด “สึนามิ” แผ่นดินเป็นทะเล
ภาพจากหนังสือ “บาป” แสดงผลของ “สีนามิ” น้ำถึงหลังคาโบสถ์ แผ่นดินถล่มทะลาย

ความร้ายแรงของ "สึนามิ" 2547 นับว่าเป็นธุลีละอองของโลกาวินาศที่พยากรณ์ว่าควรเกิดขึ้นใน พ.ศ. 2555-6 จะจริงเท็จอย่างไรไม่มีใครรับรองได้ แต่ที่แน่ๆคือคำทำนาย ไม่ว่าจะเป็นพุทธทำนาย คำทำนายตามคัมภีร์ต่างๆ การพยากรณ์ของชาวมายัน 2012 ตลอดจนนักวิทยาศาสตร์ในปัจจุบันไม่น้อยที่ไม่ประมาทในเรื่องนี้

 

ไปที่ "สรรบัญ" ไปหน้าแรกของ metteya.org