คำทำนายวันสิ้นโลก - ภัยพิบัติล้างโลก - วันสิ้นสุดของโลก 2012
(Civilization’s end หรือ Apocalypse หรือ End Time 2012)

เป็นการสิ้นโลกของอธรรม และเข้าสู่ยุคของกุศลธรรมอย่างแท้จริง

เรื่องนี้มีที่มาที่ไป ไม่ให้เชื่อตื่นตกใจ หรือ หลงงมงาย
แต่ควรศึกษาพิจารณา ทำไมถึงตรงกับพุทธทำนาย "แผ่นดินถล่มเป็นทะเล"
ก่อนทุกอย่างจะสายเกินแก้


พุทธทำนายบ่ง “แผ่นดินอธรรมจะถล่มเป็นทะเล” (โลกามหาวินาศ) ในปี พ.ศ. 2556 สำหรับพวกมายัน 1500 ปีก่อนพุทธกาลทำนายวันสิ้นโลกปี 2555 ซึ่งเป็นปีเดียวกับ NASA ทำนายการระเบิดของดวงอาทิตย์สูงสุด ซึ่งพายุจากดวงอาทิตย์ครั้งนี้น่าจะมีผลเกี่ยวข้องกับที่พระผู้มีพระภาคตรัส ไว้ในมหาปรินิพพานว่า “มหาปฐพีนี้ตั้งอยู่บนน้ำ น้ำตั้งอยู่บนลม ลมตั้งอยู่บนอากาศ” เป็นเหตุให้แผ่นดินไหวใหญ่

คิดอีกสักหน

ถึงเวลาที่คนไทยจะคิดเรื่อง “พุทธทำนาย” กันสักครั้งไหม หาข้อเท็จจริงในพระจักรพรรดิ เพื่อการอยู่รอดจากโลกามหามหาวินาศที่ไม่เพียงแต่พระผู้มีพระภาค แต่ยังมีคำทำนายอื่นๆได้บ่งไว้เช่นกัน

โปรดอย่าพึ่งลืมคำเตือนเรื่อง “สึนามิ” ของ นายสมิทธ ธรรมสโรช ที่ถูกทุกฝ่ายมองว่า เป็นเรื่องตลก ในแวดวงธุรกิจท่องเที่ยวด่ากันขรมว่าเป็นพวกทำลายการท่องเที่ยวจากการท่อง เที่ยวเสียหาย เมื่อ “สึนามิ” เกิดขึ้น ใครเป็นจำเลยที่ไม่มีโอกาสแก้ตัว

สำหรับโลกามหาวินาศ (แผ่นดินไหวใหญ่) ที่จะเกิดขึ้นครั้งนี้ เราจะไม่มีโอกาส “เห็นโรงศพ แล้วถึงหลั่งน้ำตา” เพราะเราส่วนใหญ่คงไม่มีโอกาสรอดจากโลกามหาวินาศมาหลั่งน้ำตาได้ คิดอีกครั้งด้วยกุศลปัญญา ผู้มีญาณวิเศษ เช่น พระผู้มีพระภาคโคดม สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี นอสตระดามุส (นอสตราดามุส) ได้ทำนายว่าประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางของศรีวิไลในการเปลี่ยนแปลงโลกครั้ง สำคัญจากกลียุคเป็นกฤดายุคหรือยุคทอง ที่มนุษยโลกจะมีแต่สันติสุขและสันติภาพที่แท้จริง การเกิดขึ้นของสิ่งดีงามจะต้องพิสูจน์เรื่องพระจักรพรรดิ หรือถ้าไม่สนใจ ก็รอวันโลกามหาวินาศที่ควรเกิดขึ้นแทนสิ่งดี ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นใน พ.ศ. 2556 พุทธทำนายบ่ง “แผ่นดินอธรรมจะถล่มเป็นทะเล” (โลกามหาวินาศ) ในปี พ.ศ. 2556 สำหรับพวกมายัน 1500 ปีก่อนพุทธกาลทำนายวันสิ้นโลกปี 2555 ซึ่งเป็นปีเดียวกับ NASA ทำนายการระเบิดของดวงอาทิตย์สูงสุด ซึ่งพายุจากดวงอาทิตย์ครั้งนี้น่าจะมีผลเกี่ยวข้องกับที่พระผู้มีพระภาคตรัส ไว้ในมหาปรินิพพานว่า “มหาปฐพีนี้ตั้งอยู่บนน้ำ น้ำตั้งอยู่บนลม ลมตั้งอยู่บนอากาศ” เป็นเหตุให้แผ่นดินไหวใหญ่
สำหรับในปัจจุบัน ประเทศจีนได้สร้างเขื่อนขนาดยักษ์ ซึ่งควรมีผลต่อการสมดุลของโลก ทั้งแรงดันภายในโลกและน้ำหนักน้ำในเขื่อนนั้นๆ น่าเป็นเหตุทำให้เกิดแผ่นดินไหวในจีนบ่อยขึ้น และสิ่งนี้เองจะส่งเสริมโลกามหาวินาศด้วย

เรื่องพุทธทำนายและคำทำนายโลกอื่นๆ ไม่ใช่เพื่อให้ตื่นข่าวตกใจ ไม่ใช่เจตนาหาเงิน ไม่ลวงโลกหรือให้คนหลงงมงาย แต่เราควรมีเหตุผลพิจารณาตาม “กาลามสูตร” คือไม่ต้องเชื่อในเรื่องใดๆ แต่ถ้าสิ่งใดเป็นประโยชน์แก่ตนและผู้อื่นก็ควรนำมายึดถือปฏิบัติให้เกิดกุศล กรรม ไม่ควรมองข้ามในสิ่งดีงามถ้าเราไม่ใช่ทาสบริวารของมารผู้มีความประมาท มีความทะนงตน อวดดี เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตน ผู้มีอริยะปัญญามีเทพคุ้มครอง มองเห็นแสงพระธรรมอันบริสุทธิ์ เกิดความเมตตากรุณาเป็นที่ตั้ง                                                                                                           

ไปที่ "สรรบัญ" ไปหน้าแรกของ metteya.org