สรุป ภัยพิบัติ เหนือธรรมชาติ จอมเทพนำมนุษย์เข้ากฤดายุคหรือยุคทอง

โปรดดูวีดีโอจาก Youtube และรับฟังคำบรรยายได้ข้างล่าง โดยก่อนอื่นขอสรุปว่า

เรื่องของยุคเป็นที่ยอมรับของคนทั่วโลก ทั้งทางความเชื่อ
คือ กฤดายุค(ยุคทอง) ทวาบรยุค(ยุคเงิน) ไตรดายุค(ยุคบรอนซ์) กลียุค(เหล็ก)
ซึ่งครั้งนี้จะกลับมาที่ กฤดายุคอีกครั้ง
และความเข้าใจในทางวิทยาศาสตร์ คือ ยุคทอง ยุคเงิน ยุคบรอนซ์ และยุคเหล็ก

ถ้าท่านได้ศึกษาค้นคว้า จะทราบว่า มนุษย์เริ่มต้นด้วยยุคทองจริง

เรื่องที่จะกล่าว ท่านไม่จำเป็นต้องเชื่อ เพราะข้อมูลที่นำมาสามารถพิสูจน์ความจริงได้

จอมเทพคือ God หรือ พระเจ้าผู้สร้าง หรือชื่อเรียกตามภาษาของชนในที่ต่างๆ
พระองค์มาจุติเป็นมนุษย์ในปัจจุบัน (มีหลักฐานบ่งไว้ชัดเจน)
โดยมีความประสงค์จะช่วยมนุษย์
สร้างสันติสุขและสันติภาพที่แท้จริงขึ้นบนโลกให้อยู่ได้ตลอดไป

ชาวโลกรู้จักจอมเทพในชื่อต่างๆ พระพุทธเจ้าตรัสเรียกพระองค์
ในหลายชื่อ ที่เราคุ้นเคยคือ สักกะจอมเทพ หรือท้าวสักกะเทวราช

ตามพุทธทำนาย "คำทำนายของพระพุทธเจ้าโคตม" และพยากรณ์โลกของศาสนาหลัก
รวมทั้งผู้มีญาณทิพย์ เช่น นอสตราดามุส ต่างได้บ่งบอกเรื่องราวของจอมเทพที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไว้เหมือนๆ กัน สรุปได้ว่า
จอมเทพมาจุติเป็นมนุษย์และตรัสรู้ในปัจจุบัน โดยพระพทธเจ้าตรัสเรียกว่า พระเมตฺเตฺย
หรือพระพุทธเจ้าพระองค์ที่ 5 ในภัทรกัป หรือกัปประเสริฐในปัจจุบัน
คนไทยอาจรู้จักในชื่อ พระศรีอารย์ หรือพระศรีอริยเมตไตรย์ หรือพระเมตไตรย์

จอมเทพกำหนด ภัยพิบัติสารพัดทิศ ภูมิอากาศวิปริต เกิดโรคภัย เป็นต้น
และมีสิ่งแปลกประหลาดมากมาย เป็นไปตามพยากรณ์ เพื่อเตือนมนุษย์ให้รู้ตัว
และเป็นที่สังเกคุว่า ภัยพิบัติเกิดขึ้นมากผิดปกติมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2535 (ค.ศ. 1992)
ซึ่งเป็นปีเริ่มต้นของการตรัสรู้ของจอมเทพในรูปของมนุษย์ (พระศรีอารย)์
การตรัสรู้ของจอมเทพ เพื่อการสร้างสันติสุขโลก ไม่ได้มาเป็นพระศาสดา
ซึ่งคนโบราณถึงเรียกว่าพระจักรพรรดิ

ความผิดปกติไปของโลกในปัจจุบัน นักวิทยาศาสตร์ไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงได้

แต่พุทธทำนาย "คำทำนายของพระพุทธเจ้าโคตม" และพยากรณ์โลกของศาสนาหลัก
รวมทั้งผู้มีญาณทิพย์ เช่น นอสตราดามุส
ต่างได้บ่งบอกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในปัจจุบันไว้เหมือนๆ กัน สรุปได้ว่า
ท้าวสักกะเทวราช หรือจอมเทพ ผู้เป็นใหญ่ของสามโลก หรือมีชื่อเรียกต่างๆ กัน
ไปตามภาษาของชนชาตินั้นๆ พระองค์ได้มาจุติเป็นมนุษย์ในปัจจุบันนี้
โดยต้องการให้มนุษย์ทั้งหลายอยู่อย่างมีคุณธรรม ไม่เบียดเบียนสัตวด้วย
ท่านสามารถติดตามเรื่องราวได้ในวีดีโอที่นำมาเสนอข้างล่างนี้


ดูวีดีโอต่อเนื่อง โปรดดูวิธีการที่รูป จากนั้นคลิกที่รูปเพื่อไปดูที่ Youtube ขอบคุณครับ

metteya.org

วีดีโอต่อเนื่อง

(ดูวีดีโอตามบท โปรดคลิกรูปตามบทที่ต้องการดู ขอบคุณครับ)

บทที่ 1 ตอน 1

metteya.org

บทที่ 1 ตอน 1

บทที่ 1 ตอน 2

metteya.org

บทที่ 1 ตอน 2

บทที่ 1 ตอน 3

metteya.org

บทที่ 1 ตอน 3

บทที่ 1 ตอน 4

metteya.org

บทที่ 1 ตอน 4

บทที่ 1 ตอน 5

metteya.org

บทที่ 1 ตอน 5

บทที่ 2 ตอน 1

metteya.org

บทที่ 2 ตอน 1

บทที่ 3

metteya.org

บทที่ 3

 

ไปที่ "สรรบัญ" ไปหน้าแรกของ www.metteya.org