วันสิ้นโลกของคนอธรรม-คนบาป พุทธทำนายกล่าวไว้เริ่มต้น พ.ศ. 2556
มายันบ่ง 21 ธ.ค. 2012 A.D.(วันเปลี่ยนกลียุค เป็นกฤดายุค)
พุทธทำนายบ่ง 7 ปีต่อมา (2563) คนบาปจะหมดจากโลก และจะเป็นยุคกุศลธรรมตลอดไปจนครบพุทธกาล พ.ศ. 5000

คำทำนายวันล้างโลก(Apocalypse) กำลังคืบใกล้เข้ามา มนุษยโลกมีหนทางแก้ไขให้ร้ายกลับกลายเป็นดีได้ โดยต้องพิสูจน์ความจริงของพระศรีอารย์เท่านั้น

ลิงค์เรื่องใหม่ๆ ที่ Youtube ซึ่งท่านสามารถรับฟังได้ อยู่ตอนท้าย

ท้ายของเอกสาร แสดงหลักฐานมนุษย์ต่างดาวมีจริง

มนุษย์ต่างดาวทราบว่าพระศรีอารย์จะปรากฏในกึ่งพุทธกาล แต่ถ้าผู้คนไม่ต้องการหาข้อเท็จจริงของพระองค์ จะเกิดโลกาวินาศขึ้น
หลักฐานจากมนุษย์ต่างดาวแสดงในปี 2544-2545 เป็นข้อมูลเผยความจริงให้นักวิทยาศาสตร์บนโลกทราบทั่วกัน

ปรับปรุง 22 เมย 54

ข่าวจากมหาวิทยาลัย Cornell USA เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2542 เนื่องในโอกาสครบรอบ 25 ปี ที่นักวิทยาศาสตร์ได้ส่งข้อมูลเลขฐาน 2 (ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์) เพื่อติดต่อกับมนุษย์ต่างดาว ในปี พ.ศ. 2517 ข้อมูลที่ส่งได้พัฒนาจากหลายท่านที่ช่วยกันให้ความคิดเห็น และบุคคลที่สำคัญคือ ศ. ดร. คาล เซแกน (Professor of Astronomy and Space Sciences at Cornell, Dr. Carl Sagan) สำหรับผู้เริ่มพัฒนาสารถึงมนุษย์นอกโลกคือ ศ.ดร. แฟรงค์ เดรกค์

ในบ่ายของวันที่  16 พฤศจิกายน 2517 (1974 A.D.) ข้อมูลเลขฐาน 2 แถวละ 23 ตัว จำนวน 73 แถว ถูกส่งออกจาก Radio Telescope ของ Arecibo Observatory ที่อยู่ทางเหนือของ Puerto Rico (สนับสนุนทุนจาก National Science Foundation) ซึ่งมีความกว้างของจานถึง 300 เมตร โดยฐานจานถูกสร้างขึ้นบนอุ้มเขาในบริเวณนั้น สำหรับกำลังส่งได้จูนให้พลังส่งไปในแนวแคบมากประมาณเส้นตรง ซึ่งเทียบพลังได้ถึง 1 terawatt หรือ 1x10 ยกกำลัง 9 watt (ไม่เคยปรากฏใช้คลื่นส่งที่แรงเช่นนี้มาก่อน) ด้วยคลื่น 2380 MHz. ทิศทางถูกบังคับให้คลื่นส่งตรงไปยังกลุ่มดาว M13 ของ Hercules ซึ่งอยู่ห่างจากโลก 25,000 ปีแสง และมีดวงดาวถึง 300,000 ดวง     

27 ปีต่อมา คือ 14 สิงหาคม 2544 มนุษย์ดาวอังคารได้ตอบกลับข้อมูลมาบนเลขฐาน 2 เช่นกัน แต่เป็นในลักษณะรูปภาพบนพื้นที่นาข้าว Wheat (หรือที่รู้กันทั่วไปคือ Crop Circles) ติดกับ Chilbolton Radio Telescope, Hamshire, ประเทศอังกฤษ. ซึ่งภาพแรกเป็นการตอบข้อมูลที่นักวิทยาศาสตร์โลกส่งไป และอีกภาพเป็นหน้ามนุษยโลก ซึ่งเหมือนกับว่ามนุษย์ต่างดาวส่งสารมาให้มนุษยโลก ไม่ใช่พวกมนุษย์ต่างดาวที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ ย้อนกลับไป 1 ปีคือในวันที่ 14 สิ่งหาคม 2543 นั้น มนุษย์ต่างดาวได้ส่งข้อมูล Crop Circle มาให้ แต่ไม่มีใครทราบว่าคืออะไร จนถึงปี 2544 ที่ตอบคำถามนักวิทยาศาสตร์บนโลกที่ส่งสารไปยังห้วงลึกของอวกาศ เราถึงเข้าใจว่าข้อมูลปี 2543 เป็นระบบจานสายอากาศของระบบส่งข้อมูลของเขา ในเวลาที่ผ่านๆ มาแล้ว มีคนทั่วไปพยายามทำเลียนแบบ Crop Circle ฉะนั้นจึงต้องคอยแยกว่าอะไรที่ไหนเป็น Crop Circle แท้หรือเทียมด้วย สำหรับเวลาที่จานบินมาสร้าง Crop Circle นั้น ผู้ที่ศึกษาและไปคอยเฝ้าดู ทราบว่าใช้เวลาไม่กี่นาที และจะทำในเวลากลางคืนโดย Crop Circle ที่เกิดขึ้นเป็นไปตามรูปแบบของวิชาคณิตศาสตร์ คือไม่ได้เกิดจากการจงใจวาดเป็นภาพ  

สำหรับข้อมูลที่ส่งไปนั้น อะไรที่นักวิทยาศาสตร์ส่งออกไปสู่ห้วงลึกของอวกาศ ขอสรุปเป็นตัวอย่างว่า เป็นการบอกถึงตัวของเรา เรามีธาตุที่สำคัญของร่างกายอยู่ 5 อย่าง แต่สำหรับมนุษย์ต่างดาวส่งบอกเรามาว่า เขามี 6 อย่าง และตัวที่เพิ่มขึ้นคือ Silicon (Si 14) ซึ่งมีความสำคัญกับเขา สำหรับ DNA นั้นเพิ่มมากขึ้นกว่าของมนุษย์ รูปร่างโดยเฉลี่ยแล้วเตี้ยกว่ามนุษยโลกคือ 100.8 ซม. หัวโต ตาโต ซึ่งนักวิทยาศาสตร์รู้จักพวกนี้ คือพวกสีเทา สำหรับประชากรมี 21.3 พันล้าน และจาก Crop Circle ในปี 2552 พวกมนุษย์ต่างดาวอยู่กันบนดาวพฤหัส ดาวอังคาร และบนโลกเรานี่เอง ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ของ SETI (the Search for Extraterrestrial Intelligence) สถาบันนานาชาติหามนุษย์ต่างดาว ยอมรับในข้อมูลนี้ ถึงอย่างไรนักวิทยาศาสตร์ได้วิเคราะห์ทราบว่า มนุษย์ต่างดาวพยายามทำอะไรไม่ให้มนุษย์โลกตกใจ คือค่อยเป็นค่อยไป และพวกมนุษย์ต่างดาวเป็นผู้รักสันติ

สำหรับนักวิทยาศาสตร์สงสัยว่า พวกมนุษย์ดาวอังคารดักข้อมูลที่ส่งไปยังกลุ่มดาว Hercules ได้อย่างไร คำตอบคือ ไม่มีใครทราบ และทำไมพวกสีเทาถึงไม่ตอบข้อมูลกลับก่อนหน้านี้ ทำไมต้องรอตอบในปี Millennium คือ 2544 (2000 A.D.) หรือปีแห่งการเริ่มเปิดประตูเข้าสู่ยุคใหม่ (ยุคทอง หรือ Golden Age) ถ้าได้ศึกษาในเรื่องมนุษย์ต่างดาว จะเข้าใจว่ามนุษย์ต่างดาวมีเทพเจ้าองค์เดียวกับของมนุษย์ คือท้าวสักกะเทวราช ผู้เป็นใหญ่แห่งสามโลกนั่นเอง ในช่วงสำคัญยิ่งของโลกนี้จะเกิดโลกามหาวินาศขึ้น ซึ่งคำทำนายจากผู้มีญาณวิเศษทั้งหลายรวมถึงพระพุทธเจ้าของเรา นอสตราดามุส พวกมายัน เป็นต้น ได้ชี้ไปที่ปลายปี 2555 -2556(2012-2013 A.D.) เพื่อจะคัดเฉพาะคนดีมีศีลธรรมเท่านั้น ที่จะได้อยู่ต่อไป และตามพระคำภีรย์ใบเบิล พระเจ้าจะเอาพวกที่ไม่มีชื่อในสมุดของสวรรค์คือคนบาป จะเอาพวกนี้ไปลงในทะเลเพลิง ซึ่งเงินทอง ของมีค่า ความร่ำรวย ตำแหน่งต่างๆ จะช่วยใครไม่ได้

เมื่อกลางปี ปลายปี พ.ศ. 2552 มนุษย์ต่างดาวสร้าง Crop Circle แสดงผลร้ายที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากดวงอาทิตย์ อย่างที่นาซ่าพยายามปิดๆเปิดๆข่าว แต่เราก็ต้องเห็นใจรัฐบาล ถ้าไม่เกิดโลกาวินาศ ก็จะถูกประชาชนเล่นงานเอา แต่ถ้าเกิดขึ้นล่ะ มันเป็นเรื่องพูดยาก ซึ่งทำความไม่พอใจให้ประชาชนมาก เพราะประชาชนไม่มีเวลาเตรียมตัว ถ้าสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้น ยิ่งผู้ไม่สนใจในเรื่องเช่นนี้แล้ว จะไม่มีโอกาสรอดเลย ในปัจจุบัน ชาวคริสต์กว่า 65% มีความเชื่อว่าพระเจ้าจะล้างโลก จะรักษาคนดีให้อยู่ต่อไป ที่ประเทศนอร์เวย์ ฮอลแลนด์ ผู้คนเขาเตรียมตัว เขาไม่ปกปิดกัน เขาสร้างอุโมงค์ใต้ดิน สำรองเมล็ดพืชไว้ให้คนรุ่นหลังได้ใช้ ตอนนี้เยอร์มันสร้างชุดบ้านระบบใต้ดินขาย คนไทยส่วนมาก ทำอะไรกันอยู่ ยังหลงในวัตถุ มีแต่ผู้รู้ที่อาจรู้ไม่จริง ถ้าจะตามฝรั่งก็ขอให้ตามให้ถูก

คนเราส่วนมากเหมือนมีบาปกันมาก มองไม่เห็นว่าถ้าพิสูจน์ความจริงเรื่อง พระศรีอารย์ (Messiah) ที่ทุกๆ ศาสนากล่าวถึงตามชื่อเรียกของภาษานั้นๆ พระศรีอารย์็จะสามารถช่วยไม่ให้เกิดโลกาวินาศ และสันติสุขที่แท้จริงจะเกิดขึ้นแทน ด้วยความเชื่อผิดๆ เป็นไปตามความรู้สึกของตนโดยขาดการหาข้อเท็จจริง ทำให้คนส่วนมากมีความประมาทและลบหลู่ในเรื่องพระศรีอารย์ พระพุทธเจ้าไม่ทรงสนับสนุนให้เชื่อโดยขาดกุศลธรรม ให้พิจารณาด้วยกาลามสูตรเป็นหลัก แต่มีกี่คนที่สนใจในคำตรัสสอนของพระพุทธองค์ ทำไมถึงเป็นกันเช่นนี้ คนเรามีบาปกันมากหรืออย่างไร

ฉะนั้นทุกๆวันนี้คำทำนายของผู้เห็นเหตุการณ์ในอนาคตที่ได้เขียน เป็นคำทำนายที่เป็นจริงมากขึ้นทุกทีๆ  ผู้ทีอยู่ในความประมาท ขาดการใช้ความรู้ มีแต่ความเชื่อผิดๆ ที่ขาดเหตุผลอาจจะไม่มีโอกาสหลุดพ้นจากนรกภูมิตามที่บ่งไว้ในพระคำภีรย์ 

ถ้าพระศรีอารย์ได้ออกมาสอนเรื่องสันติสุขก่อนล่วงหน้าโลกาวินาศ พระศรีอารย์จะช่วยให้สิ่งเลวร้ายกลายเป็นดีได้ แต่มารพยายามสิงสู่จิตใจคนทั่วๆ ไป ไม่ให้สนใจพิสูจน์ข้อเท็จจริงเรื่องพระศรีอารย์ เหมือนที่มารได้พยายามทำลายสมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาแล้วในครั้ง ก่อนๆ  

การหาความจริงมีความผิดด้วยหรือ นอสตราดามุสเขียนคำทำนายไว้ว่า มนุุุษย์จะต้องสร้างสิ่งที่ถูกทำลายด้วยโลกาวินาศกันใหม่ไปอีกนานแสนนาน  

หลักฐานข้อเท็จจริงเรื่องมนุษย์ต่างดาวมีจริง

metteya.org

metteya.org

metteya.org

metteya.org

metteya.org

metteya.org

metteya.org

metteya.org

metteya.org

ภาพที่จะเห็นต่อไปเป็นมนุษย์ดาวอังคารผู้หญิง

metteya.org

metteya.org

metteya.org

metteya.org

metteya.org

metteya.org

metteya.org

metteya.org

metteya.org

metteya.org

metteya.org

metteya.org

metteya.org

metteya.org

http://www.telegraph.co.uk/science/space/7068765/The-search-for-aliens-should-start-on-Earth-not-outer-space-says-scientist.html

The search for aliens should start on Earth not outer space, - 25 Jan 2010

สรุปว่า จะหามนุษย์ต่างดาว ไม่ต้องไปหาไกลนอกโลก หาบนโลกเรานี่ล่ะ

The meeting at the Royal Society, which will include representatives from Nasa, the European Space Agency and the UN Office for Outer space Affairs marks the 5th anniversary of the Search for Extra-Terrestrial Intelligence (SETI) programme. Lord Rees, President of the Royal Society will also lead one of the sessions." Prof Davies said: "We need to give up the notion that ET is sending us some sort of customised message and take a new approach." ...

โปรดคลิกลิงค์ Youtube ข้างล่าง ขอบคุณ

2012 2013 2556 รวมวิดีโอ ภัยพิบัติ พระศรีอารย์ เหนือธรรมชาติ พุทธภูมิ ...

ไปที่ "สรรบัญ" ไปหน้าแรกของ www.metteya.org