เขาว่า... โลกาวินาศ-วันล้างโลก-วันสิ้นสุดของโลกอธรรม
2012 (พ.ศ. 2555)
(Apocalypse หรือ Civilization’s end หรือ End Time 2012)

เพื่อความเ้ข้าใจ มายัน 21 ธันวาคม 2012 คือวันเปลี่ยนยุค ไม่ใช่วันล้างโลก

พระพุทธเจ้า ล้างโลกอธรรมเริ่มต้นปี 2556 และต่อไปอีก 7 ปี

วันสิ้นสุดโลกอธรรมคือการเปลี่ยนไปเป็นยุคทองที่มีแต่คนดี

ด้วยเหตุผลทางวิทยาศาสตร์ - คำทำนายอายุหลายพันหลายร้อยปี

เรื่องนี้มีที่มาที่ไป ไม่ใช่ให้ตื่นตกใจ หรือให้เชื่อ ให้หลงงมงาย
แต่อยากให้ศึกษาพุทธทำนายที่ชี้ทางแก้ไข ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินแก้

(โปรดดูวีดีโอตอนต่อไป อยู่ตอนท้ายซึ่งท่านสามารถรับฟังได้ ขอบคุณ)

ปรับปรุง 15 สค. 2552  

ฝรั่งระทึกในวาระสุดท้ายของมนุษยโลกที่จะมาถึงในอีกไม่ช้า นิตยสาร TIME และสำนักข่าว CNN ที่รู้จักทั่วโลก สำรวจคนอเมริกันพบว่า 1 ใน 3 สนใจวิปริตของโลกในปัจจุบัน เนื่องจากตรงกับการพยากรณ์ในพระคัมภีร์ไบเบิล โดย 59% เชื่อวันตัดสินมนุษย์โลกหรือวันสิ้นสุดของโลกจะเป็นจริง (http://www.time.com/time/covers/1101020701/story.html) สำหรับคนไทยส่วนน้อย อาจจะเริ่มรู้ร้อนหลังจากที่ข่าว 3 มิติ ช่อง 3 เรื่องจริงผ่านจอ ช่อง 7 หนังสือพิมพ์ทางอินเทอร์เนตที่เสนอเรื่องวันสิ้นโลก

โลกาวินาศ - วันล้างโลก - วันสิ้นสุดของโลกอธรรมตามคำทำนายมายันคือ 21 ธค. 2012 ที่นักวิทยาศาสตร์ คณาจารย์มหาวิทยาลัย หนังสือพิมพ์ เช่น The New York Times โดยเฉพาะสถานีโทรทัศน์ เช่น PBS พยายามให้ความรู้แก่ประชาชน มีที่มาที่ไปด้วยเหตุผล ไม่มีอิทธิปาฏิหาริย์

เวปพระศรีอารย์ (metteya.org) ขอเสนอเรื่องโลกาวินาศ - วันล้างโลก - วันสิ้นสุดของโลกอธรรม 21 ธค. 2012 หรือที่พระพุทธเจ้าตรัสพยากรณ์คือ พ.ศ. 2556 ซึ่งต่างกันเพียง่ 10 วัน เรื่องพุทธทำนายนี้พระพุทธเจ้าโคดมได้ตรัสกับพระอานนท์ก่อนเสด็จปรินิพพาน คำทำนายเหล่านี้ชี้หนทางแก้ไว้โดยผู้คนทั้งหลายต้องร่วมมือกัน ซึ่งเป็นเรื่องดีมีประโยชน์สำหรับทุกคน แต่การที่ทุกคนจะร่วมมือกันคงเป็นไปได้ยาก ถึงอย่างไร metteya.org จะพยายามให้ข้อคิดเห็นที่เป็นธรรม และไม่ทำไปเพื่อประโยชน์และไม่สนับสนุนบุคคลใดหรือกลุ่มชนใด
ข้อมูลที่นำมาลงในเวปนี้ รวบรวมมาจากแหล่งความรู้ที่เป็นเหตุผล มีที่มาที่ไป คำทำนายโลกและคำทำนายพื้นบ้าน เรื่องราวจากอินเทอร์เนต ข่าวจากสื่อทั้งหนังสือพิมพ์และทีวี และจากเวป metteya.org เอง และ www.selfwisdom.net ที่เป็นที่นิยมขณะนี้

ความเป็นไปได้ของโลกาวินาศหรือวันสิ้นสุดของโลก ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์และการพยากรณ์ของศาสนาที่สำคัญๆของโลก เช่น พระพุทธเจ้าโคดมตรัสในพุทธทำนายว่าในปี พ.ศ. 2556 "แผ่นดินจะถล่มเป็นทะเล" พวกมายันที่อาศัยในทวีปอเมริกากลาง 1500 ปีก่อนพุทธกาล ได้ทำนายวันสิ้นโลกอธรรมไว้ใน 21 ธค. ปี ค.ศ. 2012 หรือ พ.ศ. 2555 ซึ่งปลายปี 2555 หรือ 2556 จะเป็นช่วงเวลาีเดียวกับองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (นาซ่า) บ่งว่าจะเกิดการระเบิดครั้งรุนแรงสูงสุดบนดวงอาทิตย์ ซึ่งจะมีผลต่อมนุษย์โลกแน่นอน แต่จะเป็นไปแค่ไหนเพียงใด ยังไม่มีใครกำหนดได้ นอกจากการคาดการณ์ เช่นจากการศึกษาร่วมกันของกลุ่มนักวิทยาศาสตร์ กลุ่มนักธรณีฟิสิกส์และนักดาราศาสตร์ฟิสิกส์พบว่า ดวงอาทิตย์และโลกกำลังเข้าสู่การพลิกกลับของขั้วแม่เหล็ก (Magnetic Pole Reversal) ที่คาดว่าอาจจะเกิดขึ้นกับโลกอีก กล่าวถึงในครั้งหนึ่งเมื่อ 65 ล้านปีที่ผ่านมา การกลับขั้วแม่เหล็กโลกทำให้สัตว์จำพวกไดโนเสาร์สูญพันธุ์หมดสิ้น บางท่านอาจสงสัยว่า ไม่ใช่อุกาบาตยักษ์พุ่งชนโลกหรือ ที่ทำให้พวกไดโนเสาร์ตายหมด ข้อคิดง่ายๆว่า ถ้าสัตว์ใหญ่เช่นไดโนเสาร์ตายแล้วสัตว์อื่นๆทำไมถึงไม่ตาย www.selfwisdom.net ได้ชี้แจงว่า จากสมมุติฐานการเปรียบเทียบความเป็นไปได้ที่สวรรค์กำหนดการเปลี่ยนแปลงของ โลกในแต่ละยุคสมัย เพื่อให้มีความสอดคล้องกับสิ่งมีชีวิตและเวลาที่อายุโลกเปลี่ยนไป เช่นวิทยาศาสตร์และศาสนายอมรับว่าโลกมี 4 ยุค คือยุค ทอง เงิน บอรนซ์หรือสำริด และเหล็ก ซึ่งยุคทองมีคนดี 4 ส่วน ยุคเงินมีคนดี 3 ใน 4 ส่วน ยุคบอร์นมีคนดี 1 ใน 2 ส่วน และยุคเหล็กที่เหล็กใช้ทำอาวุธประหัตประหารกันนั้น มีคนดีเพียง 1 ใน 4 ส่วน ตามพุทธทำนาย คัมภีร์ และคำทำนายของผู้มีญาณวิเศษ เช่น นอสตระดามุส (นอสตราดามุส) และสมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี (รัชกาลที่ 10 ศรีวิไล) ก็ชี้แนะไว้ว่าปัจจุบันโลกจะเปลี่ยนจากยุคเหล็กเป็นยุคทอง (กฤดายุค) การเปลี่ยนยุคมีหลักฐานพิสูจน์ได้ว่าสวรรค์เป็นผู้กำหนดอีกเช่นกัน คนในแต่ละยุคแต่ละสมัยทำนายเวลาการเปลี่ยนยุคได้จากการเฝ้าดูการเคลื่อนที่ ของดวงดาวต่างๆ บุคคลเหล่านี้เช่นพวกมายัน และนอสตระดามุส สำหรับการใช้ปัญญาญาณเช่น พระพุทธเจ้าโคดม เป็นต้น

ข้อควรสังเกต

1. ท่านคิดหรือไม่ว่า ทำไมเหตุการณ์ที่นาซ่าใช้ขบวนการทางวิทยาศาสตร์ บ่งมหันตภัยปี พ.ศ. 2555 และ 2556 ซึ่งตรงกับพยากรณ์ของพวกมายัน พุทธทำนาย คัมภีร์และการพยากรณ์ของผู้มีญาณวิเศษ เช่น นอสตระดามุส เป็นต้น
2. ทำไมสัตว์จำพวกไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปในเวลาเดียวกัน การเปลี่ยนแต่ละยุคสมัยต้องล้างสิ่งเก่าที่ไม่ต้องการให้หมดเพื่อให้สิ่ง ใหม่เกิดเป็นไปได้หรือไม่ ถ้าเป็นไปเช่นนั้น การเปลี่ยนจากยุคเหล็กเป็นยุคทองจึงจำเป็นต้องล้างคนบาปให้หมดไปก่อน ไม่เช่นนั้นมนุษย์นี่แหละที่จะทำลายโลกให้สิ้นไปอย่างไม่มีทางหลีกเลี่ยง เหมือนกับมะเร็งที่ทำลายชีวิตของผู้ป่วยฉันใดฉันนั้น
3. นักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าสัตว์มีระบบเตือนภัยที่มนุษย์ไม่มี เช่นเมื่อครั้งสึนามิปี 2547 สัตว์ใหญ่ เช่น ช้าง วัว ควาย หนีไปสู่ที่สูง ออกห่างจากชายฝั่งทะเลก่อนล่วงหน้านับชั่วโมง ทำให้ไม่ตายจากสึนามิ หรือก่อนที่จะเกิดแผ่นดินไหว สัตว์จะแสดงออกถึงความกลัวในลักษณะต่างๆ มาเร็วๆนี้ ปลาหมึกยักษ์ที่อาศัยใต้ทะเลลึก เห็นได้ยากนอกจากจะตายแล้วลอยมาติดชายฝั่ง แต่คราวนี้ ปลาหมึกยักษ์หลายพันตัวเป็นข่าวว่าขึ้นมาบนผิวน้ำ ทำไมเป็นเช่นนี้ เหตุผลหนึ่งคาดว่าภายใต้มหาสมุทรอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ เช่นแผ่นดินจะไหวใหญ่ ตามพุทธทำนายถึงสาเหตุแผ่นดินไหวใหญ่บ่งในมหาปรินิพพานสูตรจึงอาจจะมีความเป็นไปได้ ที่จะเกี่ยวข้องกับพายุสุริยะที่นาซ่าคาดไว้ในปลายปี 2555 หรือ 2556
4. เรื่องโลกาวินาศตรงกับพุทธทำนาย คำทำนายของศาสนาที่สำคัญๆของโลก ทำไมถึงตรงกัน ใครเป็นผู้กำหนดขึ้น
5. โลกมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดมีทั้งยุคภูเขาไฟ ยุคน้ำแข็ง สัณฐานของโลกก็เปลี่ยนแปลงไป ทวีปเมื่อก่อนก็ไม่เหมือนในปัจจุบัน อะไรก็ไม่คงที่แน่นอน ตามที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ในเรื่องไตรลักษณ์ ทุกสิ่งมีการเวียนว่ายตายเกิดเป็นธรรมดา จักรวาล พระอาทิตย์ คน มด หมูก็เช่นกัน สำหรับคนบนโลก ครั้งนี้ก็น่าจะมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ชนิดล้างโลก เหลือคนเพียง 1 ใน 4 คนที่รอดชีวิตจากโลกาวินาศจะสำนึกในบาปกรรมและจะเป็นคนดีมีศีลธรรมทั้งหมด ซึ่งตรงกับคำทำนาย
6. ถ้าเรื่องโลกาวินาศไม่มีเค้ามูล ทำไมนักวิทยาศาสตร์ คณาจารย์ นักเขียน สื่อทั้งหนังสือพิมพ์และทีวี ถึงได้กล่าวถึงโลกาวินาศ และในปัจจุบันก็เป็นโอกาสทองของนักเขียนเรื่องโลกาวินาศ เพราะผู้คนให้ความสนใจมาก ที่สนามบินนานาชาติเดนเวอร์ สหรัฐอเมริกา ได้มีการเขียนภาพบ่งคำทำนายไว้มากมาย ใครลงทุนค่าใช้จ่ายที่แพงเพื่ออะไรกัน
7. ที่เห็นได้ชัดเจนว่าขณะนี้ โลกกำลังผิดปกติไปในทางเลวร้ายไปมากๆ คือภัยพิบัติต่างๆ เช่นแผ่นดินไหว พายุน้ำท่วม โรคภัยได้เกิดถี่ขึ้น ร้ายแรงขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาในประวัติศาสตร์ นี่เป็นสัญญาณของโลกาวินาศกำลังใกล้เข้ามาหรือไม่

หนทางรอดจากโลกาวินาศที่ทุกพยากรณ์กล่าาวถึง

คำทำนายของทุกศาสนารวมทั้งพุทธทำนายและผู้มีญาณวิเศษ บ่งทางอยู่รอดมีเพียงทางเดียว คือพระจักรพรรดิหรือพระศรีอารย์หรือชื่ออื่นใดตามภาษาของชนชาตินั้นๆ จะต้องออกมาช่วยให้การเปลี่ยนจากยุคเหล็ก เป็นยุคทองโดยไม่ต้องเกิดโลกาวินาศหรือมีวันล้างโลกขึ้น ซึ่งถ้าล้างโลกแล้ว ทุกๆ คำนายบ่งถึงคนจะตายมากมาย แม้แต่พระพุทธเจ้าตรัสถึงคนจะเหลือน้อยนิด แต่การที่พระจักรพรรดิจะปรากฏก็มีเพียงทางเดียวเช่นกัน โดยให้เป็นไปตามกาลามสูตรของพระพุทธเจ้า คือไม่เชื่อเรื่องใดๆทั้งสิ้นนอกจากจะมีประโยชน์เป็นกุศลกรรม หรือให้เป็นไปตามขบวนการทางวิทยาศาสตร์เท่านั้น ดังนั้นคนทั้งหลายจะต้องพิสูจน์หาพระจักรพรรดิพระองค์จริงจากผู้ที่แอบอ้าง เป็นพระจักรพรรดิที่มีอยู่มากมายบนโลกนี้ และ การกระทำเช่นนี้เพื่อตัดการหลอกลวงและการหาผลประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลหรือ กลุ่มคนต่างๆ เพื่อเกิดประโยชน์สุขที่แท้จริงแก่ผู้คนทั่วไป รายละเอียดอยู่ในเรื่อง

"หนทางอยู่รอดในวิกฤติปัจจุบันและอนาคตที่ผู้มีบุญไม่ประมาท จะไม่มองข้าม"


พระจักรพรรดิมีพระองค์จริงหรือไม่
จากพุทธทำนาย คำทำนายของศาสนาที่สำคัญๆของโลก และพยากรณ์ของผู้มีญาณวิเศษ บ่งไว้ชัดเจนว่าพระจักรพรรดิมีพระองค์จริงและจะปรากฏได้ในปัจจุบัน (ดูสรุปเรื่องจากหัวข้อใน "สารบัญ”)

เขียนใหม่บางส่วนให้เกิดความชัดเจนขึ้น - 4 ธค. 56


ใหม่ โปรดคลิก ลิงค์ไปยังวีดีโอ ทำไมโลกวิปริต ความจริงที่พิสูจน์ได้
และปี 2556 จะเป็นอย่างไร

ความเชื่อ อิทธิปฏิหาริย์ พระพุทธเจ้าทรงตรัสห้าม ความไม่ประมาทควรเป็นสิ่งที่ทุกคนพึงปรารถนา
ไปที่ "สรรบัญ" ไปหน้าแรกของ metteya.org